Meeuwen zijn fascinerende dieren met een grote flexibiliteit. Ze moeten wel, als ze willen floreren in het zog van de mens. Biologe Marwa Kavelaars (UAntwerpen) en haar collega's onderzochten wat er gebeurt als kleine mantelmeeuwen moeten verhuize...

Meeuwen zijn fascinerende dieren met een grote flexibiliteit. Ze moeten wel, als ze willen floreren in het zog van de mens. Biologe Marwa Kavelaars (UAntwerpen) en haar collega's onderzochten wat er gebeurt als kleine mantelmeeuwen moeten verhuizen van broedplaats - hun verslag verscheen in Movement Ecology. Het gebeurde in 2014, toen er in de haven van Zeebrugge plots minder plaats was en een deel van de dieren uitweek naar een kolonie in de haven van Vlissingen in Zeeland. De vogels bleven wel deels dezelfde foerageergebieden gebruiken als toen ze nog in Zeebrugge broedden, onder meer een chipsfabriek in de buurt van Moeskroen. Dat impliceerde een extra afstand van 80 kilometer per voedselbeurt, waardoor ze minder jongen groot konden brengen.In Ibis verscheen een studie over hoe mantelmeeuwen zich in de Britse stad Bristol aanpasten aan menselijke activiteiten. Ze wisten wanneer scholen openden of speeltijd hadden, en wanneer vrachtwagens vol afval op een verwerkingssite aankwamen. Ze waren altijd mooi op tijd aanwezig om van de overschotjes en het afval te kunnen profiteren. Alleen in parken leken ze geen rekening te houden met menselijke activiteiten: daar zochten ze vooral wormen en ander 'natuurlijk' voedsel.