Sinds 2006 publiceert het World Economic Forum, een internationale non-profitorganisatie bekend van de jaarlijkse economische top in Davos (Zwitserland), een internationaal vergelijkend rapport over hoe het in een aantal landen is gesteld met de zogenaamde 'gender gap' - de kloof tussen man en vrouw. Om de genderindex te berekenen, wordt gekeken naar parameters in vier sleutelgebieden: gezondheid (levensverwachting en dies meer zij), toegang tot onderwijs (...

Sinds 2006 publiceert het World Economic Forum, een internationale non-profitorganisatie bekend van de jaarlijkse economische top in Davos (Zwitserland), een internationaal vergelijkend rapport over hoe het in een aantal landen is gesteld met de zogenaamde 'gender gap' - de kloof tussen man en vrouw. Om de genderindex te berekenen, wordt gekeken naar parameters in vier sleutelgebieden: gezondheid (levensverwachting en dies meer zij), toegang tot onderwijs (geletterdheid, toegang tot hoger onderwijs), economische gelijkheid (deelname aan de arbeidsmarkt, promotiekansen, gelijke lonen en politiek engagement - het aantal vrouwen in het parlement, het aantal vrouwen in de regering). De meeste variabelen waarop de index is gebaseerd, zijn harde data afkomstig van internationale organisaties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie en de Verenigde Naties. In het rapport werden dit jaar 136 landen gescreend op hun vermogen om de genderkloof te dichten. De grootste gelijkheid tussen man en vrouw is terug te vinden in Noord-Europa. Voor het vierde jaar op rij staat IJsland op nummer één. België haalt een heel behoorlijke 11e plaats, en stijgt daarmee één plaats tegenover 2012. Op het gebied van gezondheid en toegang tot het onderwijs is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen compleet, aldus het rapport. Werk is er nog aan de winkel op het vlak van de economie en in de politiek. Zeven procent van de Belgische mannen en vrouwen is werkloos, maar 32 procent van de vrouwen werkt deeltijds - bij Belgische mannen is dat maar 7 procent. Voor de parameter geschat jaarlijks inkomen is er nog een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Belgische mannen zouden gemiddeld dubbel zoveel verdienen als vrouwen, maar dat verschil kan natuurlijk ook worden toegeschreven aan het vele parttime werk van vrouwen. In 30 procent van de Belgische bedrijven zitten er vrouwen in leidinggevende organen. Binnen Europa brengen Zuid-Europese landen als Italië en Griekenland, met respectievelijk een 71e en een 81e plaats in de ranking, het er behoorlijk beroerd af. Maar sommige Aziatische landen en landen in het Midden-Oosten spannen de kroon als het gaat om de achterstelling van vrouwen. Onderaan op de lijst bengelen voorspelbare hekkensluiters als Pakistan (135e plaats) en Jemen (136e plaats). Han Renard