Maarten Luther heeft zo veel tegenstrijdigheden gepredikt en geschreven, ook omtrent de sacram...

Maarten Luther heeft zo veel tegenstrijdigheden gepredikt en geschreven, ook omtrent de sacramenten, dat het niet eenvoudig is om duidelijk te zeggen waar hij nu eigenlijk voor stond ('Hier sta ik. Ik kan niet anders', Knack nr. 43). Het is ook vermeldenswaard dat hij gesteund werd door medestanders die de kastanjes voor hem uit het vuur haalden op momenten dat hij zich niet buiten het vorstendom durfde te vertonen. Toch werden zij door hem vaak erg onheus behandeld.