Thuiswerken, afstandsonderwijs, online winkelen. Door de coronapandemie is de digitale wereld nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag. Reden genoeg om van internet de vierde basisbehoefte te maken, vindt Bart Weekers, de Vlaamse ombudsman. Vandaag geldt die categorie al voor water, gas en elektriciteit. 'Wanneer iets een basisbehoefte wordt, is de bescherming van de consument van een veel hogere orde. Met andere woorden: het is een correctie op de vrije markt', zegt hij.
...

Thuiswerken, afstandsonderwijs, online winkelen. Door de coronapandemie is de digitale wereld nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag. Reden genoeg om van internet de vierde basisbehoefte te maken, vindt Bart Weekers, de Vlaamse ombudsman. Vandaag geldt die categorie al voor water, gas en elektriciteit. 'Wanneer iets een basisbehoefte wordt, is de bescherming van de consument van een veel hogere orde. Met andere woorden: het is een correctie op de vrije markt', zegt hij. Wat moeten we ons voorstellen bij internet als basisbehoefte? Bart Weekers: Dat houdt onder meer in dat je als consument niet zomaar afgesloten kunt worden. Wanneer een leverancier iemand wil afsluiten van elektriciteit of gas moet hij in bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de gemeente. Denk ook aan een verplichte minimale levering. Je zou zoiets voor internet kunnen invoeren, zoals een garantie op pakweg 50 GB per maand, wat er ook gebeurt. Het gaat dus om beschermende maatregelen die je in een pure marktlogica niet kunt verwachten. De kwestie speelt ook een rol bij overlijdens. Hoezo? Weekers: Stel dat een familie plots geconfronteerd wordt met het overlijden van de vader, die nog zelfstandig in het ouderlijke huis woonde. De volwassen kinderen kunnen erop rekenen dat de bank bereid is om rekeningen van water, gas, en elektriciteit tijdelijk te blijven betalen. Internet is geen basisgoed, en daardoor zijn de banken niet bereid om hetzelfde te doen voor die factuur. U trekt al enkele jaren aan de mouw van de Vlaamse regering om internet als basisgoed te erkennen. Versterkt de pandemie uw punt? Weekers: Ik was ontgoocheld dat de nieuwe Vlaamse regering het niet had meegenomen in haar regeerakkoord. Maar corona versterkt die stelling, ja. Afstandsleren via Smartschool kun je natuurlijk maar echt uitrollen wanneer voldoende leerlingen en leerkrachten thuis laptops hebben en ermee kunnen werken. Hetzelfde geldt voor de algemene regel om thuis te werken. Krijgt u veel klachten over de digitalisering? Weekers: Mensen hebben het lastig met de snelle overgang naar een digitale wereld. Wat de overheid vroeger alleen van professionals vroeg, geldt nu meer en versneld voor gewone burgers. Zo wordt bij de autokeuring het systeem van afspraken maken en betalen gedigitaliseerd. Hetzelfde geldt voor cashbetalingen op bus en tram: die zijn niet meer mogelijk. Vindt u dat werkgevers de internetabonnementen van hun thuiswerkende werknemers moeten betalen? Weekers: Ik hoed me ervoor absurde eisen te stellen. Ik vertrouw op de sectoren en de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. Pas wanneer het thuiswerk in de sector werkelijk een blijver wordt en er nog steeds te grote onevenwichten blijken, dan is het aan de overheid om te corrigeren. U pleit ook voor een app van de Vlaamse overheid. Waarom? Weekers: Een voorbeeld: ik zie met lede ogen aan hoe de KBC-app in het gat is gesprongen om parkeergeld te betalen. De overheid laat het speelveld te veel aan het privé-initiatief. Met een Vlaanderen-app hadden we bovendien nieuwe ontwikkelingen kunnen opvangen, zoals de corona-app.