Compact, waardevol en gemakkelijk door te verkopen: er is niets zo vlot mee te grissen als een smartphone. Toch lijkt het tij te keren. In Nederland daalde het aantal gestolen smartphones in het eerste kwartaal van 2014 met twintig procent. Ook in enkele Amerikaanse grootsteden werd het voorbije jaar een opvallende daling van het aantal diefstallen gesignaleerd. De daling wordt verklaard door de verbeterde beveiliging van de toestellen. In Nederland zou ook een striktere aanpak van gauwdiefstallen een rol spelen.
...

Compact, waardevol en gemakkelijk door te verkopen: er is niets zo vlot mee te grissen als een smartphone. Toch lijkt het tij te keren. In Nederland daalde het aantal gestolen smartphones in het eerste kwartaal van 2014 met twintig procent. Ook in enkele Amerikaanse grootsteden werd het voorbije jaar een opvallende daling van het aantal diefstallen gesignaleerd. De daling wordt verklaard door de verbeterde beveiliging van de toestellen. In Nederland zou ook een striktere aanpak van gauwdiefstallen een rol spelen. In België daarentegen is geen sprake van een dalende trend. Volgens de criminaliteitsstatistieken van de federale politie werden vorig jaar 49.988 gsm's gestolen. Dat is zeven procent meer dan in 2012 (46.770) en ruim een kwart meer dan in 2008 (39.008). De reden van die anomalie is niet ver te zoeken: niemand houdt er zich mee bezig. De lokale politie geeft geregeld tips, maar een overkoepelende aanpak ontbreekt. Ook Besafe, de veiligheids- en preventiedienst van de FOD Binnenlandse Zaken, geeft aan geen specifiek smartphonebeleid te voeren. 'We werken enkel op gauwdiefstal in het algemeen', bevestigt woordvoerder Ann Cossement. Het voornaamste probleem bij smartphonebeveiliging is dat het een behoorlijke inspanning van de gebruiker vergt. Als die geen voorzorgsmaatregelen neemt of een moeilijk te kraken paswoord instelt, dreigt het beveiligingsmechanisme een maat voor niets te zijn. 'Dat is in België nog lang niet ingeburgerd', zegt Manuel Mugica Gonzalez, woordvoerder bij de Gentse politie. In Nederland lanceerde het ministerie van Veiligheid en Justitie samen met de telecomsector een campagne om de smartphone 'boefproof' te maken. Wanneer meer toestellen na diefstal nutteloos zijn voor doorverkoop, is het namelijk minder interessant om smartphones te stelen. Ook producenten van smartphones zetten steeds meer in op beveiliging. Je kunt de inhoud versleutelen of afsluiten met een paswoord, om je privégegevens niet te grabbel te gooien. Met de laatste modellen kun je na diefstal ook het volledige apparaat lamleggen en nutteloos maken voor doorverkoop. Ten slotte zijn er ook apps als Find my iPhone, waarmee gebruikers hun telefoon via gps kunnen lokaliseren. Toch zijn de mogelijkheden ook daar eerder beperkt. Naast de praktische overweging dat gps-situering in dichtbevolkte omgevingen vaak niet accuraat genoeg is, zijn er ook wettelijke barrières. 'Momenteel mogen we gps-lokalisatie enkel gebruiken wanneer we dieven op heterdaad betrappen', zegt Fons Bastiaenssens, woordvoerder bij de Antwerpse politie. 'Anders hebben we toestemming van het parket nodig.' Jeroen ZuallaertVorig jaar werden bijna 50.000 gsm's gestolen, een kwart meer dan in 2008.