De Chileense schrijver, journalist en dramaturg Luis Sepúlveda vluchtte in 1973 voor de Pinochet-dictatuur uit zijn land en eindigde in Duitsland. In zijn bundel ?Over iets dat ik in de trein ben kwijtgeraakt? reeg hij zeven verhalen aaneen waarin, doorheen ?kleine? verhalen over liefde en politiek, Zuid-Amerika in al zijn staten het decor en tegelijk het onderwerp is (Meulenhoff, 598 fr.)
...

De Chileense schrijver, journalist en dramaturg Luis Sepúlveda vluchtte in 1973 voor de Pinochet-dictatuur uit zijn land en eindigde in Duitsland. In zijn bundel ?Over iets dat ik in de trein ben kwijtgeraakt? reeg hij zeven verhalen aaneen waarin, doorheen ?kleine? verhalen over liefde en politiek, Zuid-Amerika in al zijn staten het decor en tegelijk het onderwerp is (Meulenhoff, 598 fr.) PETER SLOTERDIJK.Van het behandelen van grote onderwerpen in kleine boekjes maakte de Duitse filosoof Peter Sloterdijk zijn handelsmerk. Met ?In hetzelfde schuitje? stelt hij de globalisering aan de orde. Hij keert zich tegen de pretenties van de universaliteit en pleit voor een ?hyperpolitiek?, steunend op kleine, overzichtelijke gemeenschappen. Vaak betwistbaar, maar net daarin ook interessant (Arbeiderspers, 499 fr.) GUIDO FONTEYN.Met ?In de Rue des Flamands? brengt Standaard-journalist Guido Fonteyn een schets van een vergeten stuk Vlaamse geschiedenis : de migratie van Vlamingen naar Wallonië in de vorige eeuw. Zij gingen op de vlucht voor sociale miserie en zochten een beter bestaan in de Waalse industrie. Ze ondergingen geen ander lot en gedroegen zich niet anders dan de economische migranten van vandaag. Een les in bescheidenheid voor de herauten van het ?rijke? Vlaanderen van vandaag (Scoop, 490 fr.) JACQUES LE GOFF.De befaamde Franse historicus Jacques Le Goff schreef voor jongeren de veredelde brochure ?De geschiedenis van Europa?. De beknoptheid dwingt hem tot duidelijkheid. De kolonisatie ? Een ?misdaad?. Le Goff pleit voor een Europa van cultuur en beschaving (?zijn grootste troef, zijn kostbaarste erfenis?) en (dus ?) van de mensenrechten. Een overzichtelijk, instructief en geëngageerd boekje (Prometheus, 500 fr.) ALBERT EINSTEIN.Met de relativiteitstheorie leverde Albert Einstein een van de belangrijkste wetenschappelijke bijdragen tot de geschiedenis van de nu aflopende eeuw. Zijn belangrijkste, voor een ruimer publiek bedoelde (hoewel) publicatie daarover, ?Over de speciale en algemene relativiteitstheorie? (1916) is onder de wat sullige titel ?Einstein : mijn theorie? opnieuw uitgebracht (Het Spectrum, 395 fr.) ATTE JONGSTRA.Het christelijk reveil in Nederland is ook de schrijver Atte Jongstra niet ontgaan. Een resultaat daarvan is ?De hele santenkraam?, een lexicon van namen en begrippen uit de bijbel en de kerkgeschiedenis. Doordat het niet van theologische eruditie wil (of kan) getuigen, bevat het veel flauwe grappen (Arbeiderspers, 399 fr.) NELL WESTERLAKEN.Ethiopië is een land dat weer bereisd kan worden. De Nederlandse journaliste Nell Westerlaken brengt haar verslag in reportagestijl in ?De oude kleren van de keizer?. In haar half verliteratuurde proza heeft ze veel aandacht voor (westerse) cultuurhistorische referenties (Podium, 698 fr.) EIGEN VOLK.Sinds de Val van de Muur worden Centraal- en Oost-Europa gekweld door het ?nationaliteitenvraagstuk? : minderheden die zich niet lekker voelen in de staat, meerderheden die niet (meer) met anderen kunnen omgaan. Het collectieve werk ?Wij waren hier eerst? geeft hiervan een indringend en toch toegankelijk overzicht (Davidsfonds/Pax Christi, 695 fr.) M.R. Sepúlveda : kleine verhalen.