DE SPROOKJESKONING

Ludwig II is populair als knappe, jonge koning van Beieren. Ook is hij excentriek. Hij heeft weinig belangstelling voor bestuurszaken, des te meer voor kunst en architectuur. Ludwig heeft een voorliefde voor kastelen en paleizen bouwen. Het bekendste is het niet helemaal afgewerkte sprookjeskasteel Neuschwanstein, dat jaarlijks...

Ludwig II is populair als knappe, jonge koning van Beieren. Ook is hij excentriek. Hij heeft weinig belangstelling voor bestuurszaken, des te meer voor kunst en architectuur. Ludwig heeft een voorliefde voor kastelen en paleizen bouwen. Het bekendste is het niet helemaal afgewerkte sprookjeskasteel Neuschwanstein, dat jaarlijks duizenden toeristen lokt.Oudste zoon van koning Maximiliaan II en prinses Maria van Pruisen, met wie hij weinig contact heeft.Bevriend met de knappe prins Paul van Thurn en Taxis, wat de geruchten over homofilie verscherpt.Kan het goed vinden met Elisabeth van Beieren, beter bekend als Sisi. Is even verloofd met haar zus, maar trouwt niet met haar.Ziet zich verplicht Beieren te laten aansluiten bij het Duitse keizerrijk.Ludwig is 18 jaar als hij de troon bestijgt. Hij leeft bij voorkeur 's nachts en heeft meer interesse voor zijn lievelingspaard dan voor zijn hovelingen. Bedienden wil hij niet zien en mogen hem enkele via geheime gangen benaderen. Zijn passie voor architectuur en de bouw van indrukwekkende en waanzinnige kastelen en paleizen heeft één groot nadeel: hij werkt zich in diepe schulden. Dat wekt ongerustheid op bij zijn ministers. Zij eisen een medisch rapport van de koning om te bewijzen dat hij niet in staat is om verder te regeren. Zonder hem te zien, verklaren psychiaters Ludwig in 1886 krankzinnig. Enkele dagen later verdrinkt hij in het meer bij zijn kasteel. Zijn dood blijft een mysterie. Velen denken dat hij is vermoord.