Ide, zelf arts, heeft een klacht ingediend tegen zijn collega-arts Kris Gaublomme. Die had op het ...

Ide, zelf arts, heeft een klacht ingediend tegen zijn collega-arts Kris Gaublomme. Die had op het VTM-nieuws beweerd dat vaccins niet werken en tot gedragsstoornissen en allergieën leiden. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) had opgeroepen om een klacht in te dienen tegen Gaublomme, wat Ide prompt deed. Volgens Ide vormt Gaublomme met zijn uitlatingen een gevaar voor de volksgezondheid: 'Types als Gaublomme houden ziektes als polio en de mazelen in stand', aldus Ide.