Voor het eerst wordt een Belgische trappistenmonnik bisschop. Paus Franciscus stelt Lode Van Hecke van de cisterciënzerabdij Notre-Dame d'Orval aan als bisschop van Gent. Van Hecke is in Orval abt en zakelijk leider van de goed draaiende trappistbrouwerij. De Roeselarenaar studeerde theologie en filosofie en belandde toevallig in de Ardense abdij. Op 23 februari wordt hij tot bisschop gewijd in de Gentse Sint-Baafskathedraal.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.