De regering heeft de ogen gesloten voor het mismanagement van de Zwitsers, zegt u.
...

De regering heeft de ogen gesloten voor het mismanagement van de Zwitsers, zegt u.'Nochtans is de kwestie in het parlement aan bod gekomen. Zelf had ik op 11 januari 2000, dus vóór de heronderhandeling van het samenwerkingsakkoord met Swissair in april, een onderhoud met de kabinetschef van minister Daems. Ik heb hem gezegd dat Swissair, per slot van rekening de minderheidsaandeelhouder, de facto de controle uitoefende over Sabena en van Sabena een lege doos maakte. Maar de regering had daar geen oren naar. Drie jaar eerder had ik Valère Croes, de voorzitter van de raad van bestuur, ook al gewaarschuwd dat de Zwitsers de maatschappij naar haar ondergang voerden. De Zwitsers konden dat, omdat de Belgische staat hen liet begaan. De piloten hebben terecht een externe doorlichting gevraagd. Uiteindelijk werd slechts een gedeeltelijke doorlichting uitgevoerd, waarin de financiële transfers naar Zürich niet onder de loep werden genomen. Verbijsterend.'Hoe is het zo ver kunnen komen?'De mensen die dit dossier in handen hadden, hebben het nooit ernstig genomen. Anderen hadden verborgen agenda's. Hoe kan het anders dat de raad van bestuur akkoord ging met de aankoop van 34 Airbussen die Sabena niet nodig had? En ermee instemde die aankoop niet te laten opnemen in de balans van de maatschappij?'Premier Verhofstadt vindt dat de hele politieke klasse boter op het hoofd heeft. Het klopt toch dat deze regering het dossier heeft geërfd?'Wie een bedrijf overneemt, maakt een doorlichting. Anders verdien je de naam manager niet. De premier heeft in het parlement verklaard dat hij voor transparantie is en dat minister Daems alle contracten aan het parlement heeft doorgespeeld. Dat klopt niet. De fameuze leasingcontracten van de Airbussen zaten daar niet bij. En zo zijn alle regeringsverklaringen in dit dossier doorspekt met onwaarheden.'Bestaat er geen verplichting tot transparantie?'Mevrouw, u bevindt zich niet in een rechtstaat. De uitvoerende macht denkt dat ze boven de wet staat. Als er niets te verbergen valt, waarom geeft de regering de Airbuscontracten dan niet vrij? Zodat we kunnen zien wat de aankoopprijs was, hoe de aankoop van de vliegtuigen werd gefinancierd, wie de commissies heeft opgestreken en hoe hoog dat bedrag was. Er moeten wel lijken in de kast zitten. Waarom is anders geprobeerd documenten te laten verdwijnen? Een aantal zaken behoeft verduidelijking. Er is de miljardenstroom naar Swissair, aangeklaagd door de piloten. Maar ook de bestelling van de Airbussen roept veel vragen op. Het verbaast me dat het gerecht gewacht heeft tot het personeel een klacht indiende. In tegenstelling tot Zwitserland achtte het parket bij ons het blijkbaar niet nodig om de zaak beroepshalve te onderzoeken. Erger nog dan de economische ramp is de schandalige houding van de directie tegenover het Sabena-personeel. Schweitzer (de baas van Renault) was een doetje vergeleken met de Belgische regering en de raad van bestuur. En de bevolking lijkt dit allemaal te pikken.'Han Renard