Al achttien jaar lang organiseert Philippe Geril met zijn vanuit Oostende opererende bedrijf Eurosis conferenties rond wiskundige simulaties en artificiële intelligentie. Daarmee haalde hij begin april het wetenschappelijke topvakblad Nature, maar ongetwijfeld niet op een manier die hij zelf zou hebben gekozen. Het blad rapporteerde namelijk dat een sleutelspreker die was geboekt voor een evenement dat twee weken geleden aan de universiteit van Porto plaatsvond, valse referenties had opgegev...

Al achttien jaar lang organiseert Philippe Geril met zijn vanuit Oostende opererende bedrijf Eurosis conferenties rond wiskundige simulaties en artificiële intelligentie. Daarmee haalde hij begin april het wetenschappelijke topvakblad Nature, maar ongetwijfeld niet op een manier die hij zelf zou hebben gekozen. Het blad rapporteerde namelijk dat een sleutelspreker die was geboekt voor een evenement dat twee weken geleden aan de universiteit van Porto plaatsvond, valse referenties had opgegeven bij zijn kandidaatstelling. 'De man reageerde op een algemene uitnodiging voor sprekers die we hadden verspreid', vertelt Geril. 'Hij stuurde ons een waslijst met teksten door, maar we begrepen snel dat er een probleem mee was. Ook vanuit Porto kwamen er waarschuwingssignalen. We vroegen hem meer uitleg, maar daarop kwam geen reactie meer. We weten dus ook niet of hij nuttig had kunnen zijn voor de deelnemers.' Het gaat om de Duitser Hans Werner Gottinger, een bijna gepensioneerde socioloog met een speciale kennis van wiskunde. Volgens Nature sleept de man een voorgeschiedenis van wetenschappelijk plagiaat met zich mee. Daar kon hij lang mee wegkomen omdat er in zijn discipline weinig mensen echt goed onderlegd zijn in wiskunde. Hij vermeldt ook vaak referenties aan instellingen waaraan hij nooit verbonden was, zoals de Universiteit van Maastricht. 'Ik weet echt niet wat hij meende te bereiken door met ons mee te werken', zegt Geril. 'Hij zou er zelfs niet voor betaald worden. Misschien leeft hij in een waanwereld, of wil hij zijn ego strelen. Ik heb het hem niet kunnen vragen.' Onlangs kreeg Geril ook een telefoontje van de universiteit van het Amerikaanse Florida, met de vraag of een van haar leden aanwezig was geweest op een van zijn seminaries. Dat was niet het geval. 'Het betrof iemand die geregeld officieel naar een seminarie in een mooi land trok,' vernam Geril, 'maar die er altijd met zijn familie met vakantie ging - op kosten van de universiteit dus.' Geril moet ook steeds meer op zijn hoede zijn voor plagiaat. 'Vooral uit Azië krijgen we soms voordrachten binnen waarvan hele stukken gewoon van het internet zijn geknipt en in het verhaal zijn geplakt. Meestal gaat het om mensen die hun cv willen aandikken met bijdragen aan internationale organisaties, in de hoop zo meer kans te maken op een verblijf aan een buitenlandse universiteit. Gelukkig bestaan er gespecialiseerde websites om plagiaat snel op te sporen. Anders zou het moeilijk zijn om controle te houden op de originaliteit van wetenschappelijke mededelingen.' Dirk Draulans