Wat als een leuk avontuur begint, draait soms uit op een drama. U koopt een prachtige lap grond, die later geen bouwgrond blijkt te zijn. Of u betaalt voor een huis dat al aan iemand anders was verkocht. Omdat zulke malheuren niet uit de lucht gegrepen zijn, geven we hier enkele tips. De belangrijkste: laat u bijstaan door iemand met kennis van zaken. Waar u ook een tweede woning koopt, u slaat er het best het kadaster eens op na. En stel de juiste vragen: Zijn er geen huurders? Nutsvoorzieningen aanwezig? Riolering, gas, water en elektriciteit? Elk land heeft zijn eigen wetten en gebruiken:
...

Wat als een leuk avontuur begint, draait soms uit op een drama. U koopt een prachtige lap grond, die later geen bouwgrond blijkt te zijn. Of u betaalt voor een huis dat al aan iemand anders was verkocht. Omdat zulke malheuren niet uit de lucht gegrepen zijn, geven we hier enkele tips. De belangrijkste: laat u bijstaan door iemand met kennis van zaken. Waar u ook een tweede woning koopt, u slaat er het best het kadaster eens op na. En stel de juiste vragen: Zijn er geen huurders? Nutsvoorzieningen aanwezig? Riolering, gas, water en elektriciteit? Elk land heeft zijn eigen wetten en gebruiken: > Woningen aan buitenlanders worden steeds meer verkocht door officiële makelaars. Vraag naar hun erkenning. Een professioneel kantoor begeleidt u van a tot z, zodat zelf een advocaat nemen meestal niet nodig is. > Niettemin koopt een Spanjaard zelden een huis zonder zich te laten bijstaan. Een advocaat kijkt het koopcontract na, onderzoekt of er nog lasten rusten op het huis en overlegt met de notaris over de inhoud van de akte. > Er zijn verschillende types contracten. > De rol van de notaris is beperkt. Hij maakt het koopcontract publiek door alles nog eens op te nemen in een akte ( 'escritura publica'). > Bulgarije blijft Bulgarije. Regel niets op eigen houtje, tenzij u de tijd hebt om ter plekke alles zelf uit te zoeken. > Zoek een advocaat ter plaatse die ook een andere taal dan het Bulgaars machtig is. Hij is uw vertrouwensman en staat in voor de juistheid van de eigendomstitels, de kadasterplannen en officiële documenten. Als buitenlander kunt u een gebouw kopen, maar als u ook de grond wilt verwerven, moet u daartoe, althans op papier, een firma oprichten. Ook daarom: raadpleeg een advocaat. > Vertrouw op de kennis van landgenoten ter plaatse. Of op Belgisch-Nederlandse firma's die iets te koop aanbieden. Dat bespaart u heel wat rompslomp. > Zorg voor een goede verzekering voor uw huis en inboedel. > Makelaars mogen een huis verkopen als er een verkoopmandaat ( 'mandat de vente') is ondertekend. Dat is exclusief of non-exclusief. In het laatste geval mag de verkoper de woning aanbieden via verschillende makelaars, die dan tegelijk en tegen verschillende prijzen dezelfde woning kunnen verkopen. > Omdat ze vrezen dat u een huis dat u bij hen hebt gezien koopt via een concurrent, leggen makelaars u vaak een 'bon de visite' voor. Daarin verklaart u een eventuele koop via hen te bezegelen. Lees de tekst nauwgezet na. > Anders dan in België bestaan er tientallen soorten koopcontracten. Zorg voor een tweezijdige overeenkomst ( 'compromis de vente'). Contacteer daartoe een notaris. > Een Frans contract is op maat gesneden van de verkoper. Laat als koper gedetailleerde informatie toevoegen over uw aankoop. > Een mondelinge overeenkomst is niet bindend. > Het notariaat is vergelijkbaar met het Belgische. > Als eigenaar betaalt u jaarlijks belastingen waarvan de hoogte per regio sterk kan verschillen. > Als buitenlander kunt u een eigendom verwerven, zij het niet in militair gebied. Vraag zo nodig officiële toestemming van de militaire autoriteiten. Werkt u via een makelaar, dan is dat meestal al geregeld. > Bij het overdragen van vastgoed komt geen notaris te pas. Spendeer het uitgespaarde geld aan deskundige begeleiding. > Koper en verkoper regelen alles zelf. Als ze het eens zijn, laten ze door een ambtenaar het eigenaarschap overschrijven bij het openbaar register. > Kijk de kadastrale gegevens na, check of er beslag ligt op het pand en of er toezeggingen zijn gedaan aan derden. > Het is een publiek geheim dat de officiële verkoopprijs laag wordt gehouden om minder belastingen te betalen. De overdrachtsbelasting bedraagt 3 procent.