Het moet 7 of 8 november geweest zijn, toen ondergetekende in zijn drukke werkzaamheden (uitpluizen van Sport Turf, invullen van de Lotto-roosters) gestoord werd door de telefoon. Zelf hebben wij geen toestel op onze verdieping. Maar dertig meter lager, op de étage van onze chef-boeken, staan er verscheidene. Er ontrolt zich dan een heel ritueel, dat onderaan op de Tervurenlaan begint, waar men met rookdampen en lichtpijlen onze aandacht tracht te trekken. Hierna steken wij ons hoofd door een gat in de dakpannen en turen met een verrekijker omlaag, waar collega's via gebarentaal pogen duidelijk te maken dat er een telefoonverbinding is. Wij haasten ons dan via een uitschuifbare ladder, een touw en een brandtrap naar het niveau-Reynebeau, om daar buiten adem de hoorn te grijpen. En als het november is, hoeven wij nooit te vragen wie aan de andere kant hangt.
...

Het moet 7 of 8 november geweest zijn, toen ondergetekende in zijn drukke werkzaamheden (uitpluizen van Sport Turf, invullen van de Lotto-roosters) gestoord werd door de telefoon. Zelf hebben wij geen toestel op onze verdieping. Maar dertig meter lager, op de étage van onze chef-boeken, staan er verscheidene. Er ontrolt zich dan een heel ritueel, dat onderaan op de Tervurenlaan begint, waar men met rookdampen en lichtpijlen onze aandacht tracht te trekken. Hierna steken wij ons hoofd door een gat in de dakpannen en turen met een verrekijker omlaag, waar collega's via gebarentaal pogen duidelijk te maken dat er een telefoonverbinding is. Wij haasten ons dan via een uitschuifbare ladder, een touw en een brandtrap naar het niveau-Reynebeau, om daar buiten adem de hoorn te grijpen. En als het november is, hoeven wij nooit te vragen wie aan de andere kant hangt. - Dag meneer Ghali, hoe is het ? - ?Hoe wist gij dat ik het was ??- Intuïtie. - ?Ah, een schoon ding : intuïtie. Had ik het zelf maar. Met u heb ik een eike te pellen hé makker. Ge hebt geluk dat ik het nogal druk heb gehad met mijn herverkiezing, of ik had u al vroeger bij uw schabbernak gehad.?- De foto van Dehaene ? - ?Jazeker, de foto van Dehaene. Is dat : ode aan de ervaren gids ? Ge ziet waar ge staat met uw ervaren gids. Uw land heeft dit jaar geen al te beste beurt gemaakt als ik het mag opmerken. En de baas van dat land zet gij elke week op uw bladzijde. Proficiat. En dan doet ge vorig jaar precies alsof ik het zou geworden zijn. Ze hebben mij hier op het kwartier goed uitgelachen.?- Het kwartier ? - ?Het hoofdkwartier, hier in New York. Bon, ik recapituleer. Russische generaals : ode aan het Kwaad Bloed. Prins Charles : ode aan het onafhankelijke denken. Boutros Boutros-Ghali, votre serviteur : ode aan het nutteloze. Madonna : ode aan de onschuld. Jean-Luc Dehaene : ode aan de ervaren gids. Enfin, volgens u toch. Of was dat om te lachen ??- Vanzelfsprekend. - ?Dan is het iets anders natuurlijk. Ze hebben het hier ook nog gezegd : het is een parabool.?- Een hyperbool. - ?Goed goed, dat heeft nu geen belang. Wel, wat is de nieuwe jaarleuze ? En speel niet met mijn voeten deze keer, of ik stuur de Ifor op uw dak.?- Er is nog discussie over, mijnheer Ghali. - ?Oh ja ? Dan zal ik u hier een primeurke geven zie : er is helemaal geen discussie meer over. Want ik ben vorige week met de Sus gaan eten en het is geregeld. Als gij, in de plaats van er altijd over te schrijven, wat vaker naar uw redactievergadering zoudt gaan, hadt ge het ondertussen ook geweten.?- Is het al geregeld ? En wat wordt het ? - ?Plechtig moment voor mij, luister goed : Kwaad Bloed 1997 is een ode aan de eenvoudige man, een beetje Egyptisch van uitzicht, die zich door grote moed en zelfopoffering tot het hoogste wereldniveau heeft opgewerkt en daarvoor stank voor dank heeft gekregen. Voilà, met het imprimatur van uw directeur. Wat vindt ge daarvan ??- Merkwaardig thema, hoewel in het verlengde van de vorige jaren. - ?Het ligt niet alleen in het verlengde, het is er een korte en kernachtige samenvatting van. Ik weet waarvan ik spreek, na wat ze mij hebben aangedaan.?- Dat ze een Ghanees in uw plaats hebben gekozen is straffe kofi hé meneer Ghali ? - ?Dat is politiek jongen. De Uno, dat is politiek. Maar wil me uw flauwe woordspelingen besparen, ja ? Keren we terug tot onze eenvoudige man, beetje Egyptisch van uitzicht, grote moed en zelfopoffering, hoogste wereldniveau, stank voor dank. 't Zal er nu op aan komen een geschikte persoon te vinden wiens foto dit alles symboliseert. Ge zult het met mij eens zijn dat Dehaene hiervoor niet in aanmerking komt.?- Nasser ? Maar die is dood. Dalida ook. En Golda Meir was geen Egyptenaar als ik me goed herinner. - ?Juist. Heel juist. Goed geredeneerd.?- Thoetmosis de derde ? Ramses vier ? Marcus Antonius ? - ?Da's aangetrouwd. Marcus Antonius was een Romein. En als ge van die andere twee elke week een foto moet opduikelen, wens ik u veel succes. Neenee. Ge moet het dichterbij gaan zoeken.?- Maar eenvoudige mannen die zich tot wereldniveau hebben opgewerkt liggen niet dik gezaaid. Zeker Egyptenaren. In de architectuur spelen ze niet meer mee, hun muurschilderingen zijn abominabel, en wie kan er nog een geometrische vaas ineendraaien ? Zelfs voor terracotta beeldjes zijt ge beter af op de Zavel dan in Caïro. - ?Allemaal waar. De trappenpiramide van Zoser, dat doen ze beter op het strand van Blankenberge. En als ge Aboe Simbel naast Koekelberg zet, zwijgen we liever.?- Tja, eerlijk gezegd... zonder foto is het ook geen gezicht. Ge kunt dan al een goed jaarthema hebben, de mensen willen iets zien. - ?Mijn gedacht. Volledig mijn gedacht.?- Mijnheer Ghali, kent gij zo niemand ? Gij komt overal in de wereld. - ?Tja, ge verrast me enigszins met die vraag. Ik zal eens nadenken. Weet ge wat ? Uw directeur heeft hier volgende week spreekuur, zeg dat hij even in ons archief binnen springt. Eigenlijk is dat voor intern VN-gebruik, maar voor Knack kunnen we wel iets extra doen. Hadden we Van Elzen niet, we zouden ook niet begrijpen hoe de wereld in mekaar zit. Slaap gij op uw twee oren en zorg voor de tekst. Sus kiest de foto's en ik stuur ze per express naar Roeselare. Allez, blij u van dienst te kunnen zijn. De Uno is er om de mensen te dienen, nu ervaart ge het zelf. Goeie feesten aan iedereen daar, en vergeet de leuze niet.?- Ode aan de eenvoudige man, een beetje Egyptisch van uitzicht, die zich door grote moed en zelfopoffering tot het hoogste wereldniveau heeft opgewerkt en daarvoor stank voor dank heeft gekregen ? - ?C'est ça. Saluukes.?Koen Meulenaere