Weet iemand van u Sprimont liggen? Ten zuiden van de taalgrens ongetwijfeld, maar waar? Welnu: Sprimont Sport heeft Stade Leuven uit de derde klasse gehouden. Het ging om de eindronde in vierde, die een bijkomende stijger naar derde moest aanwijzen. 2-1 voor Sprimont, een doelpunt in de laatste minuut van Ipan-Mozu. Dezelfde speler had nochtans eerder in de match Stade Leuven langszij gebracht met een own-goal die, indien hij al niet rook naar omkoperij, een geval van chantage deed vermoeden. Nu goed, Ipan-Mozu kwam alsnog tot inkeer, en vlamde net voor affluiten de winning-goal voor zijn eigen ploeg binnen. Vierentwintig uur later zat hij terug thuis, in donker Afrika. Uitgewezen en door Louis Tobback persoonlijk op het vliegtuig gezet.
...

Weet iemand van u Sprimont liggen? Ten zuiden van de taalgrens ongetwijfeld, maar waar? Welnu: Sprimont Sport heeft Stade Leuven uit de derde klasse gehouden. Het ging om de eindronde in vierde, die een bijkomende stijger naar derde moest aanwijzen. 2-1 voor Sprimont, een doelpunt in de laatste minuut van Ipan-Mozu. Dezelfde speler had nochtans eerder in de match Stade Leuven langszij gebracht met een own-goal die, indien hij al niet rook naar omkoperij, een geval van chantage deed vermoeden. Nu goed, Ipan-Mozu kwam alsnog tot inkeer, en vlamde net voor affluiten de winning-goal voor zijn eigen ploeg binnen. Vierentwintig uur later zat hij terug thuis, in donker Afrika. Uitgewezen en door Louis Tobback persoonlijk op het vliegtuig gezet. De volgende week kreeg Stade nog een ultieme laatste kans op promotie. Want je moet in dit land al tamelijk hardleers zijn, om niet naar derde klasse te promoveren. Deze keer ging het tegen Hekelgem, de voetbalgigant uit het Pajottenland. Weer verloren. Zes-één. Zes! Deux fois trois. Louis Tobback was door het dolle heen, en vertelde ieder die 't horen wilde dat dat er nu van kwam zie, van een interim-burgemeester. "Nu ziet ge zelf", bulderde Tobback tegen een paar verschrikte Leuvenaars, "wat er komt van die nieuwe politieke cultuur en al dat geblaat over decumul. Vierde klasse, dat komt ervan. Alsof een minister van Binnenlandse Zaken niet tegelijkertijd een goede senator, een goede partijvoorzitter, en een goede burgemeester kan zijn." Het ergste was dat de match door Tobback speciaal van donderdag naar Pinksterzondag was verzet. Zogezegd vanwege wateroverlast, hoewel de mussen van droogte uit de bomen tuimelden. Maar de promotie van Stade moest op zondag vallen, als apotheose van een voor Leuven weergaloos feestweekend. Niet alleen waren het de vijfjaarlijkse Leuvense bierfeesten, waarbij de bevolking gratis de grote reservoirs van de Stella mag leegzuipen. Maar daarenboven was het dag op dag vijfhonderd vijftig jaar geleden dat de eerste steen van het Leuvense stadhuis was gelegd. En op bevel van de gewezen en toekomstige burgemeester, trok er ook een grote optocht door de stad, ter herinnering van de Blijde Inkomst van Karel de Stoute, in 1467. Tobback zelf had de regie van de stoet op zich genomen. Wat duidelijk werd toen de middeleeuwse kreet "Leve Karel", plots vervangen bleek door het meer hedendaagse "Leve de Louis". Die vermenging was niet zo verbazend, want beide staatslieden, de Stoute en Tobback, streefden dezelfde ambitie na: keizer worden van het Heilig Roomse Rijk. Karel de Stoute is het nooit gelukt, Louis Tobback staat er dichtbij. En er zijn meer overeenkomsten. Karel de Stoute leidde het verzet in de Slag bij Franchimont, Louis Tobback in de Wet Franchimont. Karel vocht mee met de "Ligue du Bien Public", een voorloper van Tobbacks "Uw Sociale Zekerheid". Net als Tobback was ook Karel een aanhanger van het Rijnlandmodel, zij het om daar zoveel mogelijk gebied te veroveren. Verder staan beiden bekend om wat men met een eufemisme omschrijft als "absolutistische neigingen". "En", lezen wij in de naslagwerken, "erger nog dan het verlies aan stedelijke vrijheid, was de zware fiscale druk die Karel de Nederlanden oplegde om zijn eigen ambities te kunnen bekostigen." Kan het treffender? Tenslotte, hou u vast, kon ook Karel de Stoute rekenen op de illegale steun van Lombardische wapensmeden. Keren we terug naar de feestelijkheden in Leuven. De zaterdagavond was er op het Ladeuzeplein al een bloedstollend spektakel opgevoerd. Een steekspel (kostprijs 13 miljoen) tussen de Rode Ridder en de Groene Ridder. In het Toekomstcongres van de SP zijn die twee een fusie aangegaan, maar dat was overduidelijk niet naar de zin van Tobback. Het steekspel stond in het teken van de rivaliteit tussen Brussel en Leuven, die in de vijftiende eeuw beide aanspraak maakten op de titel van "eerste stad van Brabant". De Brusselaars kwamen in Leuven de meiboom roven, de Leuvenaars sloegen dan weer terug door Omroep Brabant naar de universiteitsstad te halen. De Rode Ridder verdedigde de kleuren van Leuven, de Groene die van Brussel. De toeschouwers keken vreemd op toen de Rode Ridder, een wat gedrongen en tamelijk klein uitgevallen nijdigaard, op zijn paard kwam aangestormd, en geheel in tegenstrijd met de historische gegevens, vergezeld was van een laag op zijn poten voorthollende boxer, en een nog lager op zijn poten voortstrompelende schild- en schandknaap, die verdacht veel leek op Dirk Lesaffer, de hoofdredacteur van ROB-televisie. Toen de Groene Ridder - volgens sommigen Hugo Van Dienderen - uit het zadel was gekieperd door een krachtige stoot van de Leuvense lans, sprong de Rode van zijn ros om de genadeslag te geven. Geschiedkundigen spreken in dit verband over een dodelijke dreun met een strijdbijl. Ooggetuigen in Leuven, nadien ondervraagd door de mannen van adjudant De Baets, hielden vol dat deze Rode Ridder zijn tegenstander met een autokrik de hersens had ingeslagen. De volgende dag sloeg de verbijstering toe bij de toeschouwers van Hekelgem - Stade Leuven, toen bij een 2-0 stand vanachter het Leuvense doel plotseling een geharnaste geweldenaar te paard verscheen, die met een kromzwaard mepte naar alles wat bewoog. Helaas niet al te nauwkeurig, want de eerste die middendoor werd gehouwen, was de keeper van Stade Leuven. Wat het verdere scoreverloop niet ten goede kwam. Het paard van Tobback scoorde bij 3-0 nog wel de eerreddende tegentreffer, maar verder kwamen de Leuvenaars niet. Zes-één, een blamage.Trainer Leon Nollet gaf twee dagen later zijn ontslag. Hiertoe zachtjes maar beslist aangezet door Tobback, die volgend jaar zelf de trainingen leidt. Nu hij geen senator, geen voorzitter en geen burgemeester meer is, is er weer wat tijd voor iets anders. De eerstesteenlegging van het multifunctionele Stade Louis, is vijfhonderd vijftig jaar uitgesteld. Koen Meulenaere