Knack Extra

Web weergave

Nu het einde van de pandemie in zicht is, wordt duidelijk dat de schade voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid groot is. Niet alleen door het coronavirus, maar nog meer door lockdown en beperkende maatregelen die ons dwongen onze levensstijl aan te passen.

DOSSIER IMPACT VAN CORONA

Een onduidelijk aantal personen heeft 3 maanden na het doormaken van een milde, matige of ernstige corona-infectie nog steeds klachten, vooral vermoeidheid, kortademigheid en hoofdpijn.

DOSSIER IMPACT VAN CORONA

De coronamaatregelen leidden in het voorbije jaar tot een scherpe toename van meldingen van huiselijk geweld. Wat doe je als je vermoedt dat een buur of een kennis een slachtoffer is?

DOSSIER IMPACT VAN CORONA

Mensen begeleiden in hun zoektocht naar zin en verbinding, dat is in een notendop het werk van een zorgpastor. Annelien Van der Borght en Ine Pauwels vertellen wat hun job zoal inhoudt én mooi maakt. "Aanrakingen zijn enorm belangrijk."

DOSSIER IMPACT VAN CORONA

DOSSIER IMPACT VAN CORONA

DOSSIER IMPACT VAN CORONA

Quarantainemaatregelen, thuiswerken en de sluiting van sportcentra heeft bij velen geleid tot gewichtstoename. Nu we weer rechtkrabbelen, willen we daar zo snel mogelijk vanaf.

DOSSIER IMPACT VAN CORONA

Sinds we massaal zijn gaan thuiswerken is het aantal rug- en nekklachten fors toegenomen. Hoe creëer je thuis een ergonomische(r) werkomgeving?

DOSSIER IMPACT VAN CORONA

Het leven na corona brengt voor velen onzekerheid en uitdagingen mee. Hebben we na 18 maanden crisis nog voldoende mentale energie in de tank om daarmee om te gaan?

DOSSIER IMPACT VAN CORONA

Sinds vorig jaar zitten we gemiddeld 2,4 uur per dag meer en is het percentage Belgen dat voldoende beweegt met 6% gezakt. Het mag duidelijk zijn: de coronapandemie doet hart en bloedvaten geen deugd.

DOSSIER IMPACT VAN CORONA

Van onze 60-plussers is 1 op de 6 het slachtoffer van ouderenmis-(be)handeling. Slechts een kleine minderheid van de gevallen wordt gemeld. "De coronacrisis legde pijnlijk bloot hoezeer we belangrijke zaken in ouderen hun plaats beslissen."

DOSSIER IMPACT VAN CORONA

In landen waar apothekers mee vaccineren, tegen bijvoorbeeld griep, is de vaccinatiegraad hoger, zegt Hilde Deneyer, directeur Vlaams ApothekersNetwerk.

GEZONDHEID