'De VUB profileert zich op twee dingen: een maatschappijkritische instelling, met een sociaal engagement, en pluralisme. In de praktijk vloeit daar bijvoorbeeld uit voort dat studenten een relatief grote inspraakmogelijkheid hebben in alle organen. Tevens gaat de staf veeleer als een partner om met de studenten. Door onze mentaliteit kennen de meeste stafleden hun studenten persoonlijk. Ook onze kleinschaligheid speelt hierbij een rol, zeker bij de practica en seminaries.
...

'De VUB profileert zich op twee dingen: een maatschappijkritische instelling, met een sociaal engagement, en pluralisme. In de praktijk vloeit daar bijvoorbeeld uit voort dat studenten een relatief grote inspraakmogelijkheid hebben in alle organen. Tevens gaat de staf veeleer als een partner om met de studenten. Door onze mentaliteit kennen de meeste stafleden hun studenten persoonlijk. Ook onze kleinschaligheid speelt hierbij een rol, zeker bij de practica en seminaries. We zijn zeer begaan met brugprogramma's, cursussen voor pas afgestudeerde leerlingen die aan de VUB willen studeren. Ze kunnen er testen of ze wel de vereiste voorkennis voor een richting hebben. Speciaal voor eerstejaars hebben we de zelfstudiecentra, die vooral goed leermateriaal ontwikkelen. De student kan er zijn voortgang controleren en eventueel bijsturen. Daarnaast hebben alle faculteiten en soms de opleidingen zelf, een ombudspersoon bij wie studenten terechtkunnen met problemen. Ook de studenten zelf bieden begeleiding aan, via de kringen. Ons profiel komt ook tot uiting in een engagement naar onderwijsvernieuwing. We richten ons op interactieve onderwijsvormen, met een andere uitbouw van cursussen, waarbij de student een autonome rol krijgt bij het studeren. Dit jaar voert de VUB het semestersysteem in, een belangrijke stap naar de flexibilisering van het studietraject en een voorbereiding op het Europese creditsysteem. De mobiliteit van studenten en docenten wordt daardoor ook makkelijker. Het pluralistische komt aan bod in de debatcultuur, maar ook in de onderzoeken. Het zit tevens impliciet in alle opleidingen verweven. Er is ook zeer veel kleur en een grote meertaligheid op de campus, meer dan tien procent van onze studenten komt uit het buitenland. Zo zijn er de studenten die hier studeren in het kader van Europese uitwisselingsprogramma's. Zij vormen de minderheid: een honderdtal mensen per jaar. Maar daarnaast volgen honderden buitenlandse studenten een van onze talrijke voortgezette opleidingen, die we in het Engels aanbieden. Bovendien studeren bijna vijfhonderd buitenlandse studenten in de undergraduate courses van het Vesalius College, dat een kind is van de VUB. De dienst Forstis begeleidt buitenlandse studenten van bij hun aanvraag en er is het studentennetwerk voor Erasmusstudenten, dat zeer goed functioneert. Ook als onze studenten afgestudeerd zijn, hebben we nog aandacht voor ze. Naast de gecentraliseerde werking van de oud-studentenbond OSB zijn er ook groeperingen per faculteit. De OSB heeft een gamma aan activiteiten, en een plaatsingsdienst. Sinds een paar jaar zijn we zeer actief met spin-offs bezig, met de valorisatie van wetenschappelijke bevindingen en hoe de universiteit daar in samenspraak met de industrie mee kan omgaan. Van de eerste begeleiding tot de creatie van een zelfstandige onderneming. En het studentenleven? Zeer, zeer bruisend!'ROSETTE S'JEGERS