Een klein aantal zondaars kan ernstige gezondheidsproblemen in de hand werken. Ingenieur Francesco Contino (UCL) en zijn collega's schrijven in Atmospheric Environment dat een klein deel (15 procent) van de dieselwagens in België niet de verplichte filters heeft om vervuilende deeltjes uit de uitlaatgassen te halen. Die aut...

Een klein aantal zondaars kan ernstige gezondheidsproblemen in de hand werken. Ingenieur Francesco Contino (UCL) en zijn collega's schrijven in Atmospheric Environment dat een klein deel (15 procent) van de dieselwagens in België niet de verplichte filters heeft om vervuilende deeltjes uit de uitlaatgassen te halen. Die auto's stoten 10.000 keer meer deeltjes uit dan auto's die wel in orde zijn. Berekeningen wezen uit dat daardoor sinds 2010 vijf keer meer fijnstofdeeltjes in de lucht zijn geblazen dan wordt aangenomen. Ingenieur Greet Janssens-Maenhout (UGent) boog zich met een schare collega's in Nature dan weer over de toename van lachgas (N2O) in de atmosfeer. Lachgas is een product van verbrandingsmotoren, maar het wordt vooral vrijgezet in de landbouw, onder meer als onderdeel van kunstmest. Het is een belangrijk broeikasgas. De analyse wees uit dat de voorbije veertig jaar de menselijke emissies van lachgas met 30 procent zijn toegenomen, vooral als gevolg van een verhoging van het gebruik van meststoffen in de landbouw. In groeilanden zoals Brazilië, China en India zou het probleem acuut zijn. Andere onderzoekers meldden in Science Advances dat een interactie tussen stikstofoxides uit onder meer het verkeer en organische stoffen in de atmosfeer kan leiden tot een versterking van de klimaatopwarming. In vervuilde omstandigheden worden er minder aerosolen gevormd, waardoor er minder wolken komen, wat op zijn beurt resulteert in hogere temperaturen. Zo kan vervuiling ook indirect klimaatopwarming in de hand werken.