JA

Opgetekend door Hannes CattebekeEen boycot van Amerikaanse producten? Ja: 28,74% Nee: 71,26%
...

Opgetekend door Hannes CattebekeEen boycot van Amerikaanse producten? Ja: 28,74% Nee: 71,26%Michel Dupont 'TMF heeft al vier jaar een Nederlandse uitzendvergunning. In die periode hebben we ons vaak moeten houden aan een wetgeving die strenger is dan de Vlaamse. In Nederland geldt bijvoorbeeld een beperking op alcoholreclames. Ook qua sponsoring zijn wij benadeeld ten opzichte van de Vlaamse commerciële zenders. De structuur van MTV, met Nederlandse zenders en een Britse hoofdzetel, maakt dat het voor ons op dit ogenblik niet wenselijk is om met een Vlaamse vergunning uit te zenden. Strikt genomen zouden we zelfs met een Britse vergunning kunnen uitzenden. Het is nooit onze bedoeling geweest om het debat over kinderreclame opnieuw te openen. Kinderreclame is gewoon een toevallig voordeel dat we hebben omdat we vanuit Nederland uitzenden. Ons hoofddoel was niet om reclameopbrengsten te genereren, maar wel om TMF uit te breiden tot een volwaardige zender met programma's voor diverse doelgroepen. Ik ben het ermee eens dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen reclame voor kinderen en volwassenen. Maar dat doen we ook: de reclame onderbreekt de programma's niet en we geven ook duidelijk aan dat het om reclame gaat. Het debat van vier jaar geleden over televisie voor kinderen is volgens mij niet aan de orde, omdat onze programma's kindvriendelijk zijn: zonder geweld en met veel humor. De programma's zijn bestemd voor kinderen van acht tot veertien jaar. Studies over de invloed van reclame tonen aan dat die kinderen heel goed het onderscheid kunnen maken tussen reclame en de inhoud van de programma's. Bovendien is er op dit moment wel degelijk kinderreclame zichtbaar op de Vlaamse commerciële zenders. De overheid staat oogluikend toe dat VT4 en JIMtv de wetgeving omzeilen. Door clips en bloopers uit te zenden tussen de kinderprogramma's en de reclameblokken blijven de kinderen immers kijken. Daarnaast worden ze ook blootgesteld aan de reclame van de Franstalige en de buitenlandse zenders. Sommige van die anderstalige programma's bereiken veel jonge kijkers in Vlaanderen. Met de kinderreclame brengt TMF dus niets nieuws onder de zon.'Carl Decaluwé'Een aantal jaren geleden bestonden heel wat spanningen tussen VT4 en VTM. De Vlaamse wetgeving verbood VTM om kinderreclame uit te zenden, terwijl VT4 dat met haar Britse vergunning wél mocht. Die discussie is nu uiteindelijk van de baan, omdat we VT4 konden overtuigen om van Londen naar Brussel te komen en de Vlaamse wetgeving te volgen. Doordat TMF sinds 1 april kinderreclame uitzendt, is er echter opnieuw sprake van discriminatie. Daarom heb ik aan Vlaams minister van Media Dirk Van Mechelen (VLD) gevraagd om TMF ervan te overtuigen om zich aan de Vlaamse wetgeving te houden. Uiteindelijk zullen we moeten komen tot een Europese richtlijn die kinderreclame verbiedt of de vijfminutenregel uitbreidt tot vijftien minuten. Wetenschappelijke studies tonen namelijk aan dat kinderen van veertien jaar niet oud genoeg zijn om te weten dat ze door reclame beïnvloed worden, zelfs volwassenen zijn sterk beïnvloedbaar. Bovendien zit er ook een sociaal aspect aan vast, want het zijn vooral de kansarme gezinnen die gevoelig zijn: de kinderen kijken tv en zetten de ouders onder druk om de producten te kopen die ze net op het scherm hebben gezien. Kinderprogramma's hoeven niet noodzakelijk door kinderreclame te worden gefinancierd. De zenders kunnen daar net zo goed hun algemene middelen voor aanspreken. VTM zei indertijd dat de afschaffing van de kinderreclame het einde zou betekenen van de kinderprogramma's. Maar de doelgroep is voor elke zender blijkbaar zo belangrijk dat ze ook zonder de opbrengsten van kinderreclame de programma's blijven uitzenden. Een Vlaamse regeling zal het probleem nooit volledig oplossen. Om te voorkomen dat onze zenders in een oneerlijke concurrentiepositie terechtkomen, is een Europese richtlijn nodig. Op dit moment liggen de wetgevingen nog veel te ver uit elkaar. Zo geldt in Zweden al een absoluut verbod op kinderreclame. Door toedoen van de Franse en Britse lobbygroepen is de Zweedse regering er echter niet in geslaagd om tijdens haar voorzitterschap van de Europese Unie de kwestie op de agenda te plaatsen.''VT4 en JIMtv omzeilen de wetgeving.''Hoe minder kinderreclame, hoe beter.'