Gouverneur Jeb Bush nodigde Marion Hammer, een bekende activiste van de National Rifle Association (NRA), op het podium uit toen hij plechtig de nieuwe wapenwet ondertekende. Die wet maakt het in Florida voortaan nog wat makkelijker om een pistool te trekken en te schieten. Burgers van Florida kunnen nu 'dodelijk geweld' gebruiken wanneer ze zich bedreigd voelen, niet alleen in hun eigen huis of auto, zoals tot nu toe het geval was, maar ook op openbare plaatsen. Wie in een café of restaurant 'redelijkerwijze gelooft gevaar te lopen zijn leven te verliezen of zware lichamelijke schade te lijden' mag geweld - ook dodelijk geweld - gebruiken om zich te verdedigen.
...

Gouverneur Jeb Bush nodigde Marion Hammer, een bekende activiste van de National Rifle Association (NRA), op het podium uit toen hij plechtig de nieuwe wapenwet ondertekende. Die wet maakt het in Florida voortaan nog wat makkelijker om een pistool te trekken en te schieten. Burgers van Florida kunnen nu 'dodelijk geweld' gebruiken wanneer ze zich bedreigd voelen, niet alleen in hun eigen huis of auto, zoals tot nu toe het geval was, maar ook op openbare plaatsen. Wie in een café of restaurant 'redelijkerwijze gelooft gevaar te lopen zijn leven te verliezen of zware lichamelijke schade te lijden' mag geweld - ook dodelijk geweld - gebruiken om zich te verdedigen. De meeste rechtbanken in Florida gaven daartoe al eerder hun zegen, onder voorwaarde dat wie zich bedreigd voelde eerst moest proberen zich bijvoorbeeld door te vluchten in veiligheid te brengen. Deze voorwaarde wordt nu naar de prullenmand verwezen. Iemand die zijn buurman doodschiet die met enkele glazen te veel op aan de verkeerde voordeur staat te rommelen, kan er nu gerust op zijn: hij zal niet wegens doodslag in de gevangenis terechtkomen. Wie bij een uit de hand gelopen ruzie aan de kassa in de supermarkt een klap of een duw krijgt, kan nu 'dodelijk geweld' gebruiken en fluitend naar buiten stappen, zo vrezen de tegenstanders van de 'Kill Bill'. 'De wet stond tot nu toe aan de kant van de misdadigers', zei een opgetogen mevrouw Hammer, nadat Bush zijn handtekening onder de wet had geplaatst, 'nu staat ze aan de kant van het gezagsgetrouwe slachtoffer'. Marion Hammer - what's in a name? - was de eerste vrouwelijke voorzitter van de NRA. De invloedrijkste wapenlobby in het land hoopt dat Florida slechts de eerste stap is en dat andere staten spoedig zullen volgen om het bezit en het gebruik van wapens nog te versoepelen. Florida is nu al de staat waar de schietgrage burger het minst in de weg wordt gelegd. Van de zeventien miljoen burgers heeft één miljoen een wapenvergunning, en volgens de 'Florida Coalition to Stop Gun Violence' zijn zes tot zeven miljoen handwapens in het bezit van mensen die helemaal geen schietopleiding hebben gekregen. De NRA heeft reden om te hopen dat Florida ook nu weer de weg zal wijzen. In de jaren tachtig was de 'Sunshine State' de enige die het dragen van een verborgen wapen toestond, nu is dat in 38 van de 50 staten wettelijk toegestaan. Wie dacht dat na de ophefmakende moordpartijen in Columbine of in het Red Lake-reservaat de verspreiding van moordwapens aan banden zou worden gelegd, schat de Amerikaanse mentaliteit verkeerd in. De mening dat meer wapens tot minder misdaad leiden, mag absurd klinken, maar een bezoek aan een van de vele sites over wapenbezit leert dat vele Amerikanen daarvan overtuigd zijn. De National Rifle Association is een van de grote sponsors van de Republikeinse partij en heeft de regering-Bush aan haar zijde. Zo kon ze met succes verhinderen dat het verbod op militaire aanvalswapens, dat vorig jaar in september na tien jaar afliep, verlengd zou worden. Voortaan is het weer mogelijk om een wapenwinkel binnen te stappen en er een uzi, een kalasjnikov of een ander semi-automatisch wapen te kopen. De wapenlobby probeert een zogenaamde immuniteitswet door het Congres te krijgen. Daardoor zou het niet langer mogelijk zijn wapenfabrikanten of -handelaars bij de rechtbank aan te klagen wanneer die door onachtzaamheid of, erger nog, door medeplichtigheid wapens in de handen van criminelen laten terechtkomen. Dezelfde gouverneur Jeb Bush die de 'Kill Bill' met de glimlach ondertekende, laat zich graag roemen als een groot voorstander van 'de cultuur van het leven'. Hij stond aan de kant van de 'pro-life'-activisten, die met alle middelen het leven wilden rekken van de hersenbeschadigde Terri Schiavo. Bush ging zover dat hij de politie naar het verzorgingstehuis wou sturen om Schiavo - toen al stervende - te ontvoeren en met geweld naar een ziekenhuis te brengen waar de voedingssonde opnieuw zou worden aangesloten. Naar aanleiding van de zaak-Schiavo zei president George W. Bush dat het in geval van twijfel altijd beter is 'te dwalen aan de kant van het leven' . Maar in het Florida van broer Jeb is het in twijfelgevallen voortaan beter te doden dan te laten leven. Johan Depoortere