Een maand geleden nog zag het er beroerd uit voor de zakenzenders Kanaal Z/Canal Z. Als er niet snel 4 miljoen euro vers kapitaal gevonden werd, zou het tv-station zijn uitzendingen moeten stopzetten, alarmeerde Roularta Media Group. Begin deze week maakte Roularta, tevens de uitgever van dit blad, bekend dan toch over voldoende sponsoring te beschikken om het tv-station te laten verder draaien. Gedelegeerd bestuurder Rik De Nolf verzamelde daartoe een kransje van een twintigtal beursgenoteerde ondernemingen rond zich, die bereid zijn te investeren in reclame op de zakenzenders. Het gaat hoofdzakelijk om ...

Een maand geleden nog zag het er beroerd uit voor de zakenzenders Kanaal Z/Canal Z. Als er niet snel 4 miljoen euro vers kapitaal gevonden werd, zou het tv-station zijn uitzendingen moeten stopzetten, alarmeerde Roularta Media Group. Begin deze week maakte Roularta, tevens de uitgever van dit blad, bekend dan toch over voldoende sponsoring te beschikken om het tv-station te laten verder draaien. Gedelegeerd bestuurder Rik De Nolf verzamelde daartoe een kransje van een twintigtal beursgenoteerde ondernemingen rond zich, die bereid zijn te investeren in reclame op de zakenzenders. Het gaat hoofdzakelijk om Vlaamse en ook enkele in Wallonië gevestigde ondernemingen. Ook drie structurele partners meldden zich aan: Belgacom, Mercator en Euronext, samen goed voor een investering van meer dan 1 miljoen euro. Voorts zijn ook contacten gelegd met de Vlaamse overheid. Daar wordt onderhandeld over een investering voor beleidscommunicatie aan het ondernemersleven voor een bedrag van 500.000 euro, productiekosten en zendtijd incluis. Het project staat los van wat de Vlaamse regering uittrekt voor de regionale televisiezenders. Het ziet er dus naar uit dat Kanaal Z gered is. Financieel zijn de noodzakelijke middelen voorhanden om verder te draaien. En de reclamemarkt begint blijkbaar weer aan te trekken. Bovendien voorziet Roularta in een politiek van goedkopere reclametarieven en pakketovereenkomsten voor advertenties in de verschillende media: televisie, magazines en internet. Sinds 25 oktober is Roularta voor 100 procent eigenaar van de zakenzenders. Voordien was ook het bedrijf Tijd mede-aandeelhouder. De uitgever van de krant De Financieel-Economische Tijd wilde zich al langer terugtrekken en sloot in maart een akkoord met Roularta waarbij gesteld werd dat Tijd zijn aandelen op elk ogenblik van de hand kon doen. Eind oktober verkocht het zijn resterende 49 procent voor een symbolisch bedrag aan zijn partner. Als enige eigenaar wil Roularta de tv-zender tot elke prijs overeind houden. 'Financieel gezien zitten we goed. En wat de kijkersaantallen en de precieze behoeften van het doelpubliek betreft, staat een nieuwe enquête op stapel', aldus Rik De Nolf. De jongste cijfers maakten melding van 260.000 kijkers per dag, dankzij het lussysteem. Vast staat dat de redactionele lijn zal worden bijgestuurd. 'Als gevolg van de beursmalaise en de afnemende belangstelling van het brede publiek voor beleggen, verschuiven we onze focus naar het ruimere economische nieuws', zegt Johan Op de Beeck, die in de nieuwe constellatie de algemene coördinatie voor zijn rekening neemt. Twee nieuwe programma's over personal finance moeten alvast de toon zetten. Voorts wordt gedacht aan een redactionele samenwerking met externe partners. En zowel commercieel als redactioneel worden ook binnen de uitgeversgroep zelf synergieën opgezet. 'Nu al loopt een samenwerking met het financiële weekblad Cash!. Voor de bladen Trends en Knack denken we aan debatten en reportages naar het voorbeeld van Der Spiegel', aldus De Nolf. Het Duitse magazine zet redactionele programma's op die via verschillende Duitse tv-stations worden verspreid. I.V.D.