Drie jaar geleden voerde SP.A-voorzitter John Crombez een cumulverbod in: socialistische politi...

Drie jaar geleden voerde SP.A-voorzitter John Crombez een cumulverbod in: socialistische politici mogen sindsdien maar één functie opnemen. Louis Tobback noemde de maatregel bij herhaling contraproductief en meent dat de SP.A er electoraal door is verzwakt. Nu vraagt Crombez zelf een uitzondering aan: hij wil zijn recent behaalde parlementszetel behouden tot aan de voorzittersverkiezingen van dit najaar. Partijkopstuk Hans Bonte riep hem op om te stoppen als voorzitter.