Tien Vlaamse ouderen leggen het voorstel op tafel om een ouderrechtencommissariaat op te richten...

Tien Vlaamse ouderen leggen het voorstel op tafel om een ouderrechtencommissariaat op te richten, naar analogie van de kinderrechtencommissaris, die de rechten van jongeren op de agenda zet. Het idee komt van Johan Leman (74), de oud-directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (vandaag Unia). De coronacrisis in de woonzorgcentra bewijst volgens Leman dat er meer aandacht nodig is voor de rechten van 65-plussers. Groen steunt zijn initiatief.