1255-1256: Een grafsteen is het oudste bewijs van de Joodse aanwezigheid in Vlaanderen. Hij wordt in de 19e eeuw ontdekt in Tienen.
...

1255-1256: Een grafsteen is het oudste bewijs van de Joodse aanwezigheid in Vlaanderen. Hij wordt in de 19e eeuw ontdekt in Tienen. 1370: Zes Joden worden in Brussel terechtgesteld op de brandstapel, nadat ze waren veroordeeld voor de diefstal en ontheiliging van hosties. 13e-14e eeuw: Er wonen Joden in Vlaanderen, maar ze worden geregeld verjaagd. 1549-1550: Als wordt ontdekt dat de Portugese maranen of nieuwchristenen (veelal onder dwang tot het christendom bekeerde Joden) in het geheim trouw bleven aan hun Joodse gebruiken, wijst Karel V ze uit. 4 oktober 1830: België wordt onafhankelijk. November 1830: Het Nationaal Congres erkent de Joodse godsdienst. Er wonen 2500 tot 3000 Joden in België. 17 maart 1832: Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België wordt opgericht. 1865: Bouw van de eerste Belgische synagoge in Aarlen. 4 maart 1870: Wet op de temporaliën van de erediensten: de erkende godsdiensten worden gelijk behandeld en gelijk gesubsidieerd. 1876-1877: Bouw van de hoofdsynagoge in de Regentschapstraat in Brussel. 1885: De grote immigratiegolf van Asjkenazische Joden komt op gang. 1892: Bouw van de hoofdsynagoge in de Bouwmeesterstraat in Antwerpen. 1900: Antwerpen neemt de rol van Amsterdam over als het wereldcentrum van de diamant. 1914: Joden uit Oostenrijk-Hongarije, onder wie diamantairs, vluchten uit België naar Nederland. 1919: Camille Huysmans haalt de Joodse diamantairs uit Nederland terug. 1920: Immigratiegolf van Joden uit Polen en Roemenië. 1933-1939: Nieuwe immigratiegolf uit Duitsland en Oostenrijk. 1940: België telt naar schatting 65.000 Joden. 1 juni 1942: Alle Belgische Joden moeten in het openbaar een gele davidster dragen. 27 juli 1942: De Dossinkazerne in Mechelen wordt het verzamelpunt voor de deportatie van Belgische Joden naar Auschwitz. 4 augustus 1942: Vertrek van het eerste konvooi uit de Dossinkazerne. Er volgen nog 27 transporten. In totaal worden 25.267 Joden en zigeuners uit Mechelen weggevoerd. Augustus-september 1942: Vier zware razzia's tegen Joden vinden plaats in Antwerpen. 3 september 1942: Razzia in Brussel. 1945: Er wonen naar schatting 25.000 Joden in België. 15 maart 1954: Belgische oorlogsslachtoffers krijgen een speciaal statuut. Joodse slachtoffers worden niet erkend. 1956: Hongaarse opstand. Hongaarse Joden vluchten onder meer naar Antwerpen. 1959-1960: Winkels in Brussel en omstreken worden beklad met gele Jodensterren. 19 april 1970: Inhuldiging van het Nationaal Gedenkteken van Joodse Martelaren in Anderlecht. 1980-1982: Aanslag tegen de synagoge in Brussel. Explosie in de synagoge aan de Hoveniersstraat in Antwerpen. 2002: Uitingen van antisemitisme nemen toe als gevolg van de Tweede Intifada in de bezette Palestijnse gebieden. 2008: De Commissie voor de Schadeloosstelling van de Joodse Gemeenschap in België keert 35,2 miljoen euro uit aan Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het aantal Joden in België wordt geschat op 30.000 tot 40.000. Ingrid Van Daele en Misjoe Verleyen