Alle werkende Vlamingen - werknemers en zelfstandigen - krijgen deze maand een belastingvermindering van 250 tot 300 euro. Die 'jobkorting' is een van blikvangers van de Vlaamse begroting voor 2009 en een thema in de precampagne voor de regionale verkiezingen in juni. De Vlaamse liberalen proberen de pluim voor de belastingkorting op hun hoed te steken. De lijsttrekkers van Groen! geven hun jobkorting weg aan een goed doel, omdat de fiscale maatregel er niet is voor mensen die leven van een uitkering of om een andere reden niet actief zijn. Groen! neemt daarmee de kritiek van de vakbonden over.
...

Alle werkende Vlamingen - werknemers en zelfstandigen - krijgen deze maand een belastingvermindering van 250 tot 300 euro. Die 'jobkorting' is een van blikvangers van de Vlaamse begroting voor 2009 en een thema in de precampagne voor de regionale verkiezingen in juni. De Vlaamse liberalen proberen de pluim voor de belastingkorting op hun hoed te steken. De lijsttrekkers van Groen! geven hun jobkorting weg aan een goed doel, omdat de fiscale maatregel er niet is voor mensen die leven van een uitkering of om een andere reden niet actief zijn. Groen! neemt daarmee de kritiek van de vakbonden over. De Vlaamse jobkorting bestaat sinds 2007. Eerst ging het om 125 euro voor mensen met een laag loon. In 2008 werd het bedrag verhoogd naar 200 euro voor meer dan 1 miljoen mensen. Dit jaar wordt de fiscale korting niet meer maandelijks verrekend via de bedrijfsvoorheffing, maar in één keer toegekend. Zo is ze ook meteen voelbaar voor de kiezers. Bovendien geldt ze voor alle werkende Vlamingen. Dat zijn er ruim 2,6 miljoen. Voor wie netto belastbaar minder dan 5500 euro verdient, is er geen belastingvermindering. Een netto belastbaar inkomen tussen de 5500 en de 22.000 euro geeft recht op een korting van 300 euro. Is dat inkomen hoger dan 22.000 euro, dan is de korting 250 euro. Een gezin van tweeverdieners kan dus tussen de 500 en de 600 euro extra opstrijken. Voorts zijn er regelingen voor wie in februari te weinig bedrijfsvoorheffing betaalt (bijvoorbeeld door een ziekteperiode of tijdelijke werkloosheid) en voor wie gedurende een langere periode het werk onderbreekt (bijvoorbeeld zwangerschapsverlof). In het eerste geval wordt de korting gespreid over twee maanden, in het tweede vindt een verrekening plaats bij de belastingaanslag voor 2009. Als zelfstandigen de korting niet aftrekken bij een voorafbetaling, kunnen ook zij die laatste weg volgen. De Vlaamse regering voerde de jobkorting in om de belastingdruk te verlagen en om voor wie werkt het verschil met een werkloosheidsuitkering groter te maken. In 2008 kwam daar de koopkracht als argument bij. Maar de inflatie is teruggelopen. En door de recessie zullen velen het geld van de korting allicht sparen en niet gebruiken om te consumeren. De Vlaamse belastingvermindering kost 710 miljoen euro. Dat is het grootste deel van de meeruitgaven (1,2 miljard) die de Vlaamse regering voor dit jaar had gepland. Maar intussen zorgt de economische terugval ervoor dat de federale dotatie aan de Vlaamse overheid met 1 miljard daalt en wordt het geraamde Vlaamse begrotings overschot (270 miljoen) volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen een tekort van 705 miljoen. Dat is bijna evenveel als de prijs van de belastingkorting. Daarom rijst her en der de vraag of dat bedrag niet beter was benut voor overheidsinvesteringen om de economische crisis te counteren, ook omdat nu al bekend is dat de volgende Vlaamse regering over slechts 1,5 miljard zal beschikken voor nieuw beleid. De huidige Vlaamse regering had daarvoor 2,6 miljard. Patrick Martens