Vermassen stelt dat 'het logisch is dat daders (van een misdrijf) een tweede kans verdienen'. He...

Vermassen stelt dat 'het logisch is dat daders (van een misdrijf) een tweede kans verdienen'. Het is maar de vraag of dat ook opgaat voor psychopathische moordenaars zoals Freddy Horion, Marc Dutroux, Michel Fourniret of Ronald Janssen. De kans dat zij na hun vrijlating nieuwe slachtoffers maken, is reëel. Een tweede kans voor psychopaten druist ontegensprekelijk in tegen het maatschappelijke belang en weegt nooit op tegen het leed dat wordt veroorzaakt bij de nabestaanden.