Waar kinderen vroeger de wereld van de volwassenen poogden na te bootsen, blijkt vandaag steeds vaker het omgekeerde het geval. Zo blijken steeds meer jonge Nederlanders meer af te weten van beleggen dan (een deel van) de volwassenen.
...

Waar kinderen vroeger de wereld van de volwassenen poogden na te bootsen, blijkt vandaag steeds vaker het omgekeerde het geval. Zo blijken steeds meer jonge Nederlanders meer af te weten van beleggen dan (een deel van) de volwassenen. Ze leren het nog niet op school - wellicht komt daar algauw verandering in. Een deel van hen stapt meteen in de praktijk. Hun spaarcenten, die "op een traditioneel spaarboekje veel te weinig renderen", hevelen ze over naar een jongerenbeleggingsfonds. Een fonds dat op hun maat is gemaakt, is dat van de Robeco Groep: het Young Dynamic Fund, het eerste Europese jongerenfonds, dat na een peiling bij verschillende jongerenpanels in Nederland op 1 december 1998 werd gelanceerd. En blijkbaar met succes. In veertien maanden tijd trok het YDF niet minder dan 25.000 jongeren aan en een kapitaal van 1,8 miljard frank (100 miljoen gulden). Een deelbewijs dat bij de start 11,30 euro kostte, is er vandaag 20 waard. Een rendement van meer dan 80 procent. "Toch zijn we langetermijnbeleggers", merkt een jonge investor wijselijk op. Het risico dat ze nemen, is bovendien relatief beperkt. Professionele fondsmanagers verspreiden het geld uit het fonds immers over aandelen uit verschillende sectoren en diverse landen. Uit een gamma van 550 ondernemingen kiezen ze er de 50 meest interessante uit. Ter vergelijking: de MSCI-wereldindex bestaat uit bijna 1400 bedrijven. Het YDF is met andere woorden toch risicovoller dan een fonds dat wereldwijd belegt. Kan het jongeren dan zoveel deren hoe het staat met de aandelen van bijvoorbeeld Almanij? Juist om het voor jonge beleggers aantrekkelijk te maken, kiezen de fondsbeheerders van YDF uit een reeks van bedrijven die bekend zijn bij de jeugd: Coca-Cola, McDonald's, H&M. Of, minder binnen handbereik, maar geënt op de dromen van de aandeelhouders in spe: Armani, Harley Davidson, Porsche. Niet alleen kinderen met een zekere beurskennis kunnen zich inkopen in het fonds. Zelfs wie weinig afweet van beleggen, leert omgaan met het jargon. Een website geeft stoomcursussen met alles erop en eraan (www.youngdynamic.nl). Bedrijfsbezoeken zorgen voor achtergrondinformatie. En studiereizen naar Wall Street en evenementen moeten het geheel aantrekkelijk maken. Het educatieve aspect is, ook voor het bedrijf, van groot belang: de kleine beleggertjes van vandaag zijn de grote aandeelhouders van morgen. Dat geldt ook in eigen land. Ook hier bestaat een markt voor jongerenbeleggingsfondsen, al staat die nog in zijn kinderschoenen. In juni vorig jaar lanceerde KBC 'Generation Y', een actief beheerd aandelenfonds, een compartiment van het KBC Equity Fund, gericht op jongeren vanaf 18 jaar liefst met een zekere beleggingservaring (www.GenerationY(at)kbc.be). Net zoals voor het YDF is ook Generation Y niet alleen toegankelijk voor de jeugd. Ook ouders en grootouders die dynamisch willen sparen voor hun (klein)kinderen, kunnen er hun centen kwijt. Toch blijft het een product gericht op de jeugd, dat eveneens belegt in voor jongeren typerende sectoren: telecommunicatie (Deutsche Telekom, Nokia), hard- en software (Microsoft, Intel, Apple), Internet (AOL, Yahoo!), kledij (H&M, The Gap, Esprit). Sinds zijn ontstaan groeide het fondsvolume tot 22,7 miljoen euro (915,7 miljoen frank). En de huidige return (21/1) voor wie intekende bij de start, is niet gering: ongeveer 29,72 procent. Maar beleggen in fondsen is niet de enige ambitie van de jeugd. Aan Vlaamse universiteiten en hogescholen - veelal nog op initiatief van de economiestudenten - worden beleggingsclubs opgericht waarin jonge durvers het geld van hun vakantiejob investeren in aandelen en in het beste geval dubbel en dik terugverdienen. "Hoewel", meldt een van de studenten, "een keertje heb ik me schromelijk vergist. Ik had een reeks put-opties genomen op Lernout & Hauspie, maar de koers van het aandeel was niet gezakt zoals ik had verwacht. Ik schoot er 40.000 frank bij in." Om elkaar te behoeden voor zware verliezen en wegens de grote vraag richtten studenten aan het Limburgs Universitair Centrum daarom BOMB op, (vzw) Beter omgaan met Beleggen (www.bomb.be), een vereniging waar ze economische tijdschriften kunnen inkijken en waar de bedrijfsleiders van hun meest gegeerde ondernemingen voor uiteenzettingen te gast zijn: Real Software, Lernout & Hauspie... Maar waar halen jongeren de interesse voor beleggen vandaan? Vaak stappen ze in de voetsporen van hun ouders, of ze hebben erover gelezen in de krant. En, "wanneer je er eenmaal mee begint, is er die onweerstaanbare drang", zegt Filip, die al zijn spaargeld heeft geïnvesteerd. Beleggen in fondsen vindt hij maar niets. "Dan is de lol eraf", beweert hij. Met een jaarlijkse return van 30 tot 40 procent is hij tevreden.Ingrid Van Daele