Seks en geweld, samengebracht in een auto-ongeval : regisseur David Cronenberg maakte er de omstreden film Crash over. De film is gebaseerd op een al ouder boek van J.G. Ballard, dat in 1980 in het Nederlands werd vertaald onder de titel ?De klap?. Een filmeditie van dit even bizarre als intrigerende boek (als ?Crash? natuurlijk) kon niet uitblijven (Arbeiderspers, 599 fr.)
...

Seks en geweld, samengebracht in een auto-ongeval : regisseur David Cronenberg maakte er de omstreden film Crash over. De film is gebaseerd op een al ouder boek van J.G. Ballard, dat in 1980 in het Nederlands werd vertaald onder de titel ?De klap?. Een filmeditie van dit even bizarre als intrigerende boek (als ?Crash? natuurlijk) kon niet uitblijven (Arbeiderspers, 599 fr.) EBERHARD CYRAN.In een bijzonder klein en aardig boekje (gebonden, met leeslint) verscheen ?Ontmoeting in Bari? van de Duitse schrijver Eberhard Cyran. Daarin confronteert hij Frederik II van Hohenstaufen met Franciscus van Assisi, de eerste als symbool van absolute macht, rationalisme en hang naar het wereldse, de tweede als vertegenwoordiger van de onthechting en de gerichtheid op het transcendente. Cyran hanteert een wat ouderwets-expliciete stijl, die de tegenstelling en confrontatie zo snel mogelijk op synthese en verzoening wil laten uitdraaien (Nas, 450 fr.) STIJN STREUVELS.Voor de tweede editie van zijn jaarboek ?De vos en het lijsternest? nodigde het Stijn Streuvels Genootschap de redactie van het tijdschrift Tiecelijn (!) uit voor een reeks bijdragen over Streuvels' Reinaert-bewerkingen, waaraan tot nu toe nauwelijks aandacht is besteed. De kroniek en de lopende bibliografie achterin leren overigens dat er in het algemeen weinig van en over Streuvels wordt gepubliceerd. Documentair interessant is ook een bijdrage over het ontstaan van ?De teleurgang van de waterhoek? (Lannoo, 995 fr.) RICHARD DAWKINS.De natuur lijkt een onwaarschijnlijke graad van perfectie te hebben bereikt. Allemaal het resultaat van de evolutie, stelt Richard Dawkins in zijn altijd boeiende, allerminst simplifiërende boek ?Het toppunt van onwaarschijnlijkheid?. Hij benadrukt het darwinistische perspectief om de logica van evolutionaire processen te beschrijven met als boodschap : wie de evolutie kent, weet dat hier géén Grote Architect achter zit (Contact, 1495 fr.) F.R. ANKERSMIT.De Groningse historicus F.R. Ankersmit maakte naam (maar ook tegenstanders) door tegenover de zekerheden van een mechanistisch-rationalistische historiografie het belang van de geschiedschrijving als verhaal te benadrukken. In ?De macht van representatie? (het tweede deel van een tweeluik) bundelde hij, vanuit de visie van de representatie en de historische beeldvorming, een reeks opstellen over de band tussen geschiedenis en esthetica (Kok Agora/Pelckmans, 795 fr.) NEDERLANDS.De Stichting Ons Erfdeel brengt nieuwe vertalingen in haar succesvolle brochure-reeks. Van haar boekje over het Nederlands verscheen een Turkse editie, van de brochure over de geschiedenis van de Nederlanden zijn voortaan ook vertalingen in het Pools en het Russisch ter beschikking (Murissonstraat 260, 8931 Rekkem, 300 fr. per deel) ZUID-AFRIKA.De jongste aflevering van het literaire tijdschrift Deus ex Machina introduceert drie Zuid-Afrikaanse auteurs : Riana Scheepers en Daniel Hugo worden geïnterviewd, Koos Prinsloo wordt geportretteerd. Bij de andere bijdragen onder meer proza van Arno Schmidt en Umberto Saba en een postuum verhaal van Leo Geerts (Deus ex Machina 79, 200 fr.) M.R.