ALFONS GEERAERTS
...

ALFONS GEERAERTS"De oven staat hier vanaf 1980. En inderdaad vlakbij de woonwijken. Dat komt omdat Mortsel, Wilrijk, Hemiksem en Hoboken samen Isvag (Intercommunale voor slib en vuilverwijdering van de Antwerpse gemeenten) oprichtten en de oven op het grondgebied van hun gemeenten zetten. We moeten ook de rol van Isvag in het oog houden: het is een huisvuilverbrandingsoven, die beheerd wordt net als de andere tien in Vlaanderen. Stel dat we alle ovens in Vlaanderen sluiten, waar moeten we dan met dat huisvuil naartoe? Storten? Dat is ook schadelijk voor de volksgezondheid. Verbranden? Bij elke verbranding komt dioxine vrij. In het verleden waren daar geen normen voor. Daar haalden de ovens hun slechte naam, dat klopt. Maar met de nieuwe investeringen halen tien van de elf ovens nu de strenge norm van 0,1 manogram dioxine-uitstoot. Wij zullen die norm ook halen. En dan wordt de dioxine-uitstoot van de ovens een verwaarloosbare fractie van de totale uitstoot in Vlaanderen. Toen de oven in de winter gesloten was, gaven de metingen hogere waarden aan dan in de zomer toen we draaiden. Die uitstoot komt dus uit andere bronnen: huisverwarming, verkeer en industrie. Maar dat wordt niet verteld. De grondonderzoeken in de wijken rond de oven wezen uit dat alles in orde is. Dat wil niet zeggen dat we de zaak minimaliseren, we begrijpen de bekommernis van de mensen in de Neerlandwijk. Maar wij kunnen toch alleen maar afgaan op wat de wetenschappers uit de commissie-Baeyens zeggen. Die commissie vroeg een bijkomend onderzoek. Maar de manier waarop dat zou gebeuren, is niet haalbaar. Zeggen dat Isvag geviseerd wordt, is overdreven. Maar de oven is wel uitgegroeid tot een symbool. Daardoor wordt het debat niet meer op wetenschappelijke gronden gevoerd. Ik wil echt alles doen om de mensen gerust te stellen. Maar dan moet er geluisterd worden naar onze argumenten. Dat is onze taak: duidelijkheid creëren en laten zien dat we alles meten en alles controleren."GUI DILLENDeze beslissing stelt geld boven gezondheid, zegt Gui Dillen, woordvoerder van het actiecomité "De Pijp Uit", dat zich sinds oktober vorig jaar verzet tegen de verbrandingsoven in Wilrijk en Aartselaar, en dat de beslissing van minister Kelchtermans met alle mogelijke middelen wil blijven aanvechten. "Kelchtermans heeft altijd de mond vol over volksgezondheid maar negeert nu de gezondheidsproblematiek compleet. Van hypocrisie gesproken. Hij is bovendien laf, want hij ontvlucht zijn verantwoordelijkheid. Op honderd meter van woonwijken staan hier twee verbrandingsovens. Decennialang zijn de normen van dioxine-uitstoot en andere giftige stoffen overschreden. Recent Nederlands onderzoek wees uit dat dioxines kankerverwekkend zijn. Dan zou je verwachten dat het voorzorgsprincipe geldt, de volksgezondheid primeert en Isvag gesloten blijft. Dat eisten trouwens 22 eminente professoren uit Vlaanderen en Nederland. Maar Kelchtermans riep vorig jaar een 'objectieve' commissie onder leiding van professor Jan Baeyens in het leven. Baeyens kent de problemen: hij werkte van 1975 tot 1980 bij Seghers Engineering die dat soort verbrandingsovens, waaronder Isvag, overal neerzette. Die firma wordt trouwens goed gediend door het kabinet-Kelchtermans. Dat is ondertussen bekend én bewezen. Kelchtermans is voor ons de marionet van Seghers. Kelchtermans zei dat hij het commissieadvies altijd zou volgen. Maar nu negeert de minister het voorstel van de commissie om in Wilrijk en Aartselaar een derde gezondheidsonderzoek te laten uitvoeren. Een voorstel dat de 22 professoren als té beperkt beoordeelden, net als de vorige onderzoeken van minister van Volksgezondheid Wivina Demeester (CVP). Kelchtermans volgt de commissie waar het hem en Isvag past. Als zoethoudertje vraagt Kelchtermans een groot onderzoek over heel Vlaanderen. Dat is een doofpotoperatie: hij wil de problematiek van Wilrijk en Aartselaar wegmoffelen in een hele reeks cijfers. Hoewel de oven definitief gesloten kon worden, investeerde Isvag gewoon verder. De raad van bestuur wist dus blijkbaar van tevoren dat ze weer mocht opstarten. Als er nog meer slachtoffers vallen, dan zijn Kelchtermans, Demeester, de stad Antwerpen én Isvag verantwoordelijk. Ze zijn gewaarschuwd."Opgetekend door Misjoe Verleyen