Onderzoekster Betül Demirkoparan maakt een duidelijke en waarheidsgetrouwe ana...

Onderzoekster Betül Demirkoparan maakt een duidelijke en waarheidsgetrouwe analyse (Bij veel jongeren leeft het idee dat je moet kiezen tussen Belg zijn en moslim zijn', Knack nr. 43). De politici zouden haar aanbevelingen in acht moeten nemen als ze inderdaad naar een harmonieuze samenleving wensen te streven. Als gewezen integratieambtenaar apprecieer ik haar bevindingen ten zeerste.