JA

Opgetekend door Stijn Tormans
...

Opgetekend door Stijn TormansBruno Beyne 'Een studentendoop is een eeuwenlange traditie, die niet verloren mag gaan. Het hoort gewoon bij het studentenleven. Diergeneeskunde heeft een zware doop, dat klopt. De hele procedure duurt ongeveer anderhalve maand. Het begint met de inschrijving. Daarna heeft er een cantus plaats, een voorstelling van de schachten, een gocartrace... En uiteindelijk is er de doopavond zelf. Wat de bedoeling is? We proberen de schachten respect voor de club en teamspirit bij te brengen. Bovendien leren ze ook hun studiegenoten beter kennen. Toegegeven: een studentendoop is een beetje een machtsspelletje. Zo moeten onze studenten onder meer een duik nemen in een bad vol koeienstront. Maar je moet het ook zo bekijken: de schachten van dit jaar volgen bevelen op, maar over twee jaar kunnen ze zelf bevelen geven. Pas op, we hebben dan wel een zware doop, maar we bereiden die heel goed voor. Zo mogen alleen de vier leden van het doopcomité opdrachten geven. Wat niet kan? Fysieke of psychische verwondingen. Bij de inschrijving vragen we aan alle schachten of ze allergisch zijn voor iets en wat ze echt niet willen. Het spreekt voor zich dat we iemand met claustrofobie niet in een kleine ruimte gaan opsluiten. Ik vrees dat het daar is misgelopen bij die school in Lier. Die mensen dachten waarschijnlijk: "We gaan snel-snel een doop houden". Zo werkt het niet. Een doop moet je ernstig voorbereiden. Per slot van rekening ben je met mensen bezig. Het is ook niet zo dat niet-gedoopten de rest van hun studie uitgesloten worden. Integendeel. Ze mogen aan alle activiteiten deelnemen. Behalve aan cantussen, anders zou daar veel te veel volk op afkomen. En natuurlijk mogen ze ook niet in het presidium zetelen, maar dat lijkt me logisch.'Sofie Cleeren 'Eigenlijk is het jarenlange traditie binnen onze richting om niet te dopen. Pol en Soc is van oudsher een vrij linkse richting. Studentendopen zijn er absoluut uit den boze. Waarom? Het past niet bij ons imago. Een studentendoop is ook niet echt een democratisch ritueel. Je schrikt altijd mensen af. Niet-gedoopte studenten zullen later misschien het gevoel hebben dat "ze er niet bijhoren". Ze zullen ook meer moeite hebben om zich te integreren in een studentenvereniging. Dat is bijzonder jammer, natuurlijk. Alle Pol en Soccers zijn immers welkom in Politika. Bovendien is een studentendoop - hoe je het ook draait of keert - toch een beetje een machtsspel. Je wekt de indruk dat eerstejaars minderwaardig zijn. En wat geeft de ene student het recht om bevelen te geven aan de andere? Politika heeft heel wat alternatieven voor de studentendoop. Zo organiseren we een weekend voor de eerstejaars, een peter- en meteravond, een speciale eerste kan-dag. Op die manier bereiken we niet alleen meer mensen, je leert elkaar ook beter kennen. Bovendien is het veel leuker. Natuurlijk reageert wel eens iemand ontgoocheld als hij of zij hoort dat ze bij Pol en Soc niet dopen. Dat is ook normaal, er zitten 600 studenten in eerste kandidatuur. En het hoort zogezegd bij het studentenleven, nietwaar? Toch denk ik dat dit maar een kleine minderheid is. Ook binnen Politika wil niemand de studentendopen opnieuw invoeren. Al vind ik niet dat studentendopen verboden moeten worden. Als je de beelden op televisie ziet, denk je dat alle dopen pure zwijnerij zijn. Dat is niet zo. Er zijn ook dopen die de waardigheid van de deelnemers niet aantasten. Dan kan het wel, vind ik. Maar eigenlijk zou er best een duidelijke en goede reglementering komen.''Het gaat over respect en teamspirit.''Het is een machtsspel.'