JA

'Ik hoop dat het nieuwe rapport iets aan de toestand zal veranderen en ik geloof daar ook in. Er is een nieuwe regering en hopelijk zal die haar houding tegenover religieuze minderheden veranderen. Maar ik wil niet een hele regering stigmatiseren. Het gaat immers om bepaalde diensten of personen die kleinere geloofsgroepen pesten.
...

'Ik hoop dat het nieuwe rapport iets aan de toestand zal veranderen en ik geloof daar ook in. Er is een nieuwe regering en hopelijk zal die haar houding tegenover religieuze minderheden veranderen. Maar ik wil niet een hele regering stigmatiseren. Het gaat immers om bepaalde diensten of personen die kleinere geloofsgroepen pesten. Wat we nu nodig hebben, is een open dialoog tussen de regering en religieuze minderheden. Ik verwacht van de nieuwe regering dat zij zich engageert tot een open benadering van de problematiek, waarbij iedereen zijn bezorgdheden kan uiten. Mits constructieve gesprekken met de verschillende religieuze groeperingen zal het begrip in de maatschappij toenemen en zal duidelijk worden dat hun zorgen ongegrond zijn. In 2000 heeft de IHF al een soortgelijk rapport uitgebracht en dat heeft een beetje effect gehad. De Belgische regering stelde haar negatieve houding enigszins bij, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Hopelijk leidt het nieuwe rapport tot een houding die de vrijheid van geloof als fundamenteel recht erkent. Sommige regeringsleden zijn bereid te luisteren en dat stemt me positief. Drie weken geleden was er in Wenen een bijeenkomst van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), waar regeringen en individuen dichter bij mekaar werden gebracht. Dat hopen we ook in België te bewerkstelligen. Ons departement probeert dat door presentaties te geven aan regeringsleden, internationale meetings bij te wonen en landen die een strikte wetgeving qua religie hanteren uit te leggen waarom die wet discriminerend is. Er is eigenlijk geen forum voor de religieuze minderheden in België, maar er zijn wel verschillende initiatieven die een gemeenschappelijk front vormen om mensenrechten te verdedigen. Dat front bestaat dan niet alleen uit scientology-leden, er zijn ook adventisten, baptisten en aanhangers van Hare Krishna, om er maar een paar te noemen. In het verleden hebben die groepen ook vergaderd in België en daar bleek dat iedereen vastbesloten was om de elementaire mensenrechten te verdedigen. De Belgische regering moet die rechten respecteren.''Ik heb geen aanwijzingen om aan te nemen dat de vrijheid van religie in België bedreigd is. Als er zich binnen de religie een probleem stelt, denk ik dat het veelal om discriminatie gaat, en niet alleen ten opzichte van kleine religieuze groeperingen of sekten. Kijk maar naar de katholieke kerk: ook dáár worden persoonlijke vrijheden beknot, want vrouwen mogen geen priester worden. En toch krijgt ze elk jaar subsidies van de overheid. Volgens mij moet de overheid voorwaarden stellen voor de toekenning van zulke subsidies. De vrijheid van religie is natuurlijk een hoogstaand goed, maar je mag ook de vrijheid van meningsuiting niet uit het oog verliezen. Er zijn bepaalde sekten die hun leden onderdrukken en daar moet de overheid tegen optreden. Dat betekent natuurlijk niet dat het pesten van religieuze minderheden die als sekten bestempeld worden door de beugel kan. Maar langs de andere kant is het nodig dat de overheid een vorm van controle hanteert. Momenteel circuleert een lijst waarop, als ik me niet vergis, 186 'schadelijke sekten' staan. Volgens mij is die lijst te lang en wordt het gevaar een beetje overschat. Een sekte kan trouwens ook evolueren. Na verloop van tijd raken sommigen beter geïntegreerd in de maatschappij en moeten die niet langer als sekte worden bestempeld. De regering moet die lijst genuanceerd hanteren. Maar daarvoor moet men eerst tot een duidelijke definitie van het woord 'sekte' komen. Volgens mij is een sekte een religieuze groep die op een zeer gesloten manier een geloof belijdt, maar waarbij dat niet op vrijwillige basis gebeurt. Als je in het klooster treedt, maak je die keuze natuurlijk zelf, maar dat is niet bij alle religieuze groeperingen het geval en daar moet de regering zeker aandacht aan schenken. Er zijn immers bepaalde groeperingen die op het randje van het aanvaardbare balanceren, zoals de Moon-sekte, waar heel wat geld doorstroomt. Zelf beschouw ik de zogenaamde sektes niet als een bedreiging. Iedereen mag van mij geloven wat hij of zij wil, zolang men maar niet in zijn vrijheid wordt beknot. Pesterijen op basis van religie zijn uit den boze, maar het kan geen kwaad dat er naar bepaalde groeperingen met enige achterdocht gekeken wordt.''Geen forum voor religieuze minderheden in België.''Er zijn bepaalde sekten die hun leden onderdrukken.'