JA

Tony Blair
...

Tony Blair 'De onderhandelingen met Saddam Hoessein zijn al elf jaar aan de gang. Na de Golfoorlog moest Irak wapeninspectieteams van de Verenigde Naties op zijn grondgebied toelaten en alle chemische, biologische en nucleaire wapens vernietigen. Jarenlang heeft Saddam deze inspecties belemmerd door bezoeken uit te stellen, materiaal te verplaatsen en inspecteurs te bedreigen. In 1997 kwamen de inspecteurs tot het besluit dat het onmogelijk was om hun taak te vervullen en een jaar later zagen ze zich gedwongen het land te verlaten. Sindsdien wordt er onderhandeld om de wapeninspecties terug uit te sturen, maar Saddam is nooit serieus ingegaan op dat verzoek. Hij is vastberaden de productiemiddelen voor massavernietigingswapens te behouden, terwijl hij goed beseft dat hij daardoor sancties, isolatie en oorlog riskeert. Pas wanneer er echt oorlog dreigt, toont Saddam zich bereid de wapeninspecties onvoorwaardelijk toe te laten. Het Irak-dossier, gebaseerd op de bevindingen van de Britse inlichtingendiensten, geeft aan waarom Saddam niet vroeger heeft toegestemd. Het bewijst dat Irak nog altijd chemische en biologische wapens heeft en dat het zijn wapenprogramma nooit heeft stilgelegd. Integendeel, Irak kan in 45 minuten zijn chemisch en biologisch plan activeren. Saddam tracht ook nucleaire wapens te bemachtigen. Hij hééft al gebruik gemaakt van massavernietigingswapens. En als je kijkt naar de vele schendingen van de mensenrechten onder het regime van Saddam, dan kun je niet aanvaarden dat deze wrede en sadistische leider nog meer chemische, biologische of zelfs nucleaire wapens in handen zou krijgen. Nu we met z'n allen dat gevaar erkennen, mogen we de gemeenschappelijke wil om het probleem aan te pakken niet verliezen. Soms is de enige kans op vrede, de bereidheid om oorlog te voeren. Zeker wanneer je te maken hebt met een dictator. Laat me duidelijk zijn over onze doelstelling: er bestaat geen twijfel dat Irak beter af zou zijn zonder Saddam Hoessein. Het Iraakse volk verdient een leider die het internationaal recht respecteert, het land rijk en succesvol maakt en het terugbrengt in de internationale gemeenschap.'Anne Van Lancker'Ik vind een oorlog ontketenen tegen Irak een heel gevaarlijk spel, waarbij je riskeert de helft van de wereld in vuur en vlam te steken. Ik denk niet dat er iemand is die Saddam Hoessein sympathiek vindt. Maar er lopen nog zo veel dictators rond, waarom hebben zij die de politieagent van de wereld willen spelen het dan uitgerekend op Saddam Hoessein gemunt? Die oorlogstaal is heel ongeloofwaardig, nu er een opening gemaakt is naar de VN-inspecteurs. De aanwezigheid van massavernietigingswapens los je niet op met bombardementen, maar door inspecteurs ter plekke te sturen en ervoor te zorgen dat die massavernietigingswapens worden ontmanteld. Je voelt heel goed dat de inzet niet langer de massavernietigingswapens zijn, maar de kop van Saddam. Wat me nog meer zorgen baart, is dat de mensen die Saddam zo graag weg willen nog niet hebben nagedacht over wat er na hem moet komen. Je kunt het regime in een bepaald land alleen maar veranderen door steun te verlenen aan de politieke krachten in dat land zelf. Maar daar heeft men nog niet eens een begin mee gemaakt. De oorlogszuchtige taal die sommige mensen uitkramen, vooral aan Amerikaanse en Britse kant, drijft de Irakese bevolking in de armen van Saddam Hoessein. De oppositie, voor zover daar sprake van kan zijn in een land als Irak, wordt nu helemaal de mond gesnoerd door het feit dat Irak van buitenaf wordt bedreigd. Dat Irak-dossier van Blair is helemaal niet nieuw. Harde bewijzen zijn er niet, alleen aanwijzingen die nog steunen op de bevindingen van de inspecteurs drie jaar geleden. En vermoedens dat Irak opnieuw wapens aanmaakt. Dit past enkel in het hoofdstukje dramatisering, een opbouw van een oorlogsscenario waarin waarschijnlijk nog heel veel zogenaamd bewijsmateriaal zal opduiken. Ik vind dat België moet blijven aandringen om de VN-resoluties die al bestaan te laten uitvoeren en die inspectieteams een reële kans te geven. We moeten aandringen op politieke oplossingen voor problemen die je enkel politiek kunt oplossen. Je maakt mij niet wijs dat ze een zogenaamd schone oorlog kunnen voeren. Er zullen opnieuw heel veel slachtoffers vallen. De Iraakse bevolking zal dat bezwaarlijk als een steunbetuiging kunnen zien.''Soms is de enige kans op vrede, de bereidheid om oorlog te voeren.''We moeten aandringen op politieke oplossingen.'