België mag zich niet op sleeptouw laten nemen door een Amerikaanse oorlogspropaganda die enkel gemotiveerd wordt door de winstgevende oorlogsmachine en de onstilbare honger naar steeds méér en goedkopere olie. De moed van Boutmans (Agalev)en ook van Ecolo, die durven in te gaan tegen de stroom ('De week in België', Knack nr. 2), steekt schril af tegen het schaapachtige gedoe en de tweeslachtige houding van enkele van onze politici en ex-politici. Ik denk hierbij aan het gelaveer van Louis Michel en van Karel De Gucht en het gevaarlijke pro-oorlogstandpunt van Willy Claes. Wat een onzin! Weet men dan niet dat de hele inspectieronde in Irak opgezet spel is? A...

België mag zich niet op sleeptouw laten nemen door een Amerikaanse oorlogspropaganda die enkel gemotiveerd wordt door de winstgevende oorlogsmachine en de onstilbare honger naar steeds méér en goedkopere olie. De moed van Boutmans (Agalev)en ook van Ecolo, die durven in te gaan tegen de stroom ('De week in België', Knack nr. 2), steekt schril af tegen het schaapachtige gedoe en de tweeslachtige houding van enkele van onze politici en ex-politici. Ik denk hierbij aan het gelaveer van Louis Michel en van Karel De Gucht en het gevaarlijke pro-oorlogstandpunt van Willy Claes. Wat een onzin! Weet men dan niet dat de hele inspectieronde in Irak opgezet spel is? Amerika heeft dergelijke controles immers niet nodig om te weten of Irak over nucleaire en biologische wapens beschikt: met zijn geperfectioneerde 'spionagetechnieken' heeft het perfect de mogelijkheid om te weten te komen wat Irak uitspookt. De hele 'show' van de inspecties heeft enkel tot doel de weg te effenen voor een preventieve aanvalsoorlog. Ondanks de bewijzen dat er geen wapenarsenaal gevonden is, gaat de 'show' toch door, onder andere door zogezegd een beroep te doen op het oordeel van de VN, terwijl wij toch goed weten dat Amerika uiteindelijk met niemand rekening houdt, en alle internationale conventies en afspraken aan zijn laars lapt. Waarom zouden wij dan zo naïef zijn om met Amerika rekening te houden? Trouwens, wat is dat, 'Een preventieve oorlog' (Knack nr. 1)? Elke oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid, zeker een preventieve oorlog, een misdaad tegen de eigen principes van vrijheid en democratie; of heeft enkel Amerika recht op vrijheid en democratie voor zijn eigen bevolking? Zoiets van 'eigen volk eerst': waar hebben we dit nog gelezen... Wat men eist van Irak, het zogezegde nakomen van de VN-resoluties, eist men bij voorbeeld niet van Israël, dat sedert jaren ongestoord de internationale rechtsregels met de voeten mag treden daarbij nog gesteund, militair en financieel door datzelfde Amerika. Natuurlijk is Saddam een schoft die zijn volk terroriseert, en daarom moet hij alleen aangepakt worden, en niet de hele bevolking, die uiteindelijk het slachtoffer zou worden van een oorlog. Volgens Claes zou België zich niet kunnen desolidariseren: de reacties van onze buurlanden zouden wel eens op ons hoofd kunnen terechtkomen. Vreest hij dan niet dat terroristische vergeldingsreacties vanuit het Midden-Oosten op ons hoofd kunnen terechtkomen? Moeten we soms het voorbeeld van Engeland volgen, dat nu al effectief bedreigd wordt door bijna-terroristische reacties? We leven blijkbaar in een omgekeerde wereld. Wie niet voor de oorlog is, is de dwaze idealist of de verrader, of hoe de 'vrije wereld' langzaam maar zeker gemanipuleerd, gehersenspoeld wordt, om toch maar in de valkuil van de oorlogsmachine te trappen. Amerika is nog niet eens in staat zijn eigen binnenlandse problemen van schrijnende armoede op te lossen, want men kan maar eenmaal uitgeven: wie uitgeeft aan defensie kan niet meer investeren in armoedebestrijding, onderwijs, gezondheidszorg. Als men beseft hoeveel geld naar bewapening gaat en dat men met dat geld de oorzaken van het 'terrorisme' zou kunnen aanpakken en oplossen, dan getuigt het toch dat men geen vrede wil, geen vrijheid en democratie voor de anderen. P. Lesaffer, Hamme.