Tal van deskundigen pretenderen voldoende verstand te hebben van de economie en de beurs om anderen aanbevelingen te mogen doen. Nagenoeg alle banken en beurshuizen en tal van redacties van bladen en websites publiceren koop- of verkoopaanbevelingen. Maar hoe stevig zijn die aanbevelingen eigenlijk? Tijs Deketelaere nam de beursgoeroes op hun woord en stelde zelf een portefeuille samen op basis van wat elk van de beursgoeroes aan het eind van het jaar aanbeval. Op zijn website Eufino volgt hij dan het hele volgende jaar lang de prestaties van die portefeuilles.
...

Tal van deskundigen pretenderen voldoende verstand te hebben van de economie en de beurs om anderen aanbevelingen te mogen doen. Nagenoeg alle banken en beurshuizen en tal van redacties van bladen en websites publiceren koop- of verkoopaanbevelingen. Maar hoe stevig zijn die aanbevelingen eigenlijk? Tijs Deketelaere nam de beursgoeroes op hun woord en stelde zelf een portefeuille samen op basis van wat elk van de beursgoeroes aan het eind van het jaar aanbeval. Op zijn website Eufino volgt hij dan het hele volgende jaar lang de prestaties van die portefeuilles. Deketelaere studeerde twee jaar geleden af in de financiële handelswetenschappen. Vorig jaar richtte hij de website Eufino op, omdat hij vond dat de op het internet beschikbare informatie over aandelen te wensen overliet: 'Euronext geeft bijvoorbeeld alleen informatie over de koers, en wat summier nieuws. Maar ik vind dat je voor een gefundeerde beleggingsbeslissing ook moet kunnen beschikken over dividendinformatie en kerncijfers, en moet weten wat diverse analisten over het aandeel zeggen.' In een, toegegeven, zeer ongunstig beursklimaat blijkt dat tot nu toe slechts 6 van de 26 goeroeportefeuilles winst hebben geboekt sinds Nieuwjaar. Inside Beleggen staat afgetekend op kop: een mix van tien door Inside Beleggen aanbevolen aandelen blijkt na drie maanden goed voor ruim 12 procent winst. In datzelfde negatieve beursklimaat. Toeval? Tijs Deketelaere denkt van niet. 'Om te beginnen hebben we dit lijstje vorig jaar ook gemaakt en toen stond Inside Beleggen ook bovenaan. Ik denk dat ze daar gewoon heel goed inschatten welke sectoren het in de gegeven omstandigheden goed zullen doen. Ze combineren bijvoorbeeld een sterk accent op landbouw met de veiligheid van een aantal farmawaarden en met enkele conjunctuurgevoelige waarden die het goed zullen doen zodra de economie weer opleeft.' Hoofdredacteur Alain Deneef van Inside Beleggen spreekt tegen dat zijn team een toverformule hanteert: 'Wat wij doen, staat in hoofdstuk 1 van elke cursus economie, waar het gaat over vraag en aanbod en over schaarste.' Bij Inside Beleggen wordt dus gewoon gekeken naar fundamentele economische gegevens. Maar dat is minder evident dan het lijkt. Deneef: 'De meeste banken en beurshuizen volgen benchmarks. Indexen. Ze houden met andere woorden sterk rekening met wat anderen doen op de beurs. Dat doen wij helemaal niet.' Bij Inside Beleggen wordt rekening gehouden met hoe de crisis werkt en hoe fundamentele gegevens daarop inspelen. De blijvende druk van de Chinese economie op de olieprijs en de grondstofprijzen, bijvoorbeeld, die intussen weer aantrekken. 'Dat brengt ons dan bij energie en alternatieve energie, bij landbouwgrondstoffen, bij de vergrijzingsproblematiek en bij aandelen die zullen profiteren van wat er gebeurt in groeilanden.' Een kind kan de was doen. Luc Baltussen