Gegevensbanken:
...

Gegevensbanken: ù "Consulteren en Selecteren van Informatie over Instellingen, Beroepen en Opleidingen" is de educatieve database van zowat 10.000 opleidingen die in alle vrije PMS-centra onder begeleiding kan worden geraadpleegd. ù De "Onderwijsgids" (hoger onderwijs), de geïnformatiseerde gids van de PMS-centra van het gemeenschapsonderwijs, is menugestuurd om zelfstandig te raadplegen. "Choices" is ook een geïnformatiseerde gids, maar hij trekt het studieaanbod open en brengt aanverwante studierichtingen en beroepen (832) naar voren. Bij dit programma is een begeleidingsproces noodzakelijk om het maximum uit de verkenningsronde te halen. ù U kan in principe in elk PMS-centrum terecht, maar het is aangeraden eerst inlichtingen te vragen op school en een afspraak te maken.Publicaties: ù "Hoger onderwijs in Vlaanderen" bespreekt opleidingen aan de hogescholen (één cyclus en twee cycli) en aan de universiteiten. Het boek geeft ook een overzicht van opleidingen bij de krijgsmacht en rijkswacht, burgerlucht- en burgerzeevaart, kerkelijk onderwijs, voorbereidende jaren, examencommissies... U kan het boek bestellen bij de koepel van de vrije PMS-centra, Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering (CSBO, Ninoofsesteenweg 339, 1070 Brussel. Tel. 02/414.14.10). Het kost 485 frank (verzendingskosten inbegrepen), over te schrijven op rekeningnummer 799-5500076-81 van CSBO Brussel, met vermelding "Boek Hoger onderwijs". ù Het Vormingscentrum van de PMS-centra van het gemeenschapsonderwijs (Zavelputstraat 20, 1000 Brussel. Tel. 02/218.47.65) heeft de volgende publicaties ter beschikking: "Onderwijsgids. Universitair onderwijs", structuur van en studie in het universitair onderwijs in Vlaanderen, 350 frank, uitgeverij Garant-Leuven, (Tiensesteenweg 83, 3010 Kessel-Lo. Tel. 016/25.31.31 en fax 016/25.13.14); het "Beroepenwoordenboek" wordt momenteel herwerkt. De nieuwe versie is vanaf juni beschikbaar, uitgeverij Garant; "Opleidings- en vormingskansen in Vlaanderen", een overzicht (niet enkel van het universitair en hoger onderwijs buiten de universiteit, maar ook van de vierde graad secundair beroepsonderwijs, zevende vervolmakings- en specialisatiejaren, voorbereidende jaren, middenstandsopleidingen, VDAB-beroepsopleidingen, hoger onderwijs voor sociale promotie en deeltijds kunstonderwijs), 140 frank, uitgeverij Garant; "Labyrint, werkboek studie- en beroepskeuze", 345 frank, uitgeverij Garant. Dit werkboek is een praktisch hulpmiddel, waarin het labyrint symbool staat voor het doordringen tot de kern der dingen. Voor jongeren van de derde graad secundair onderwijs is het namelijk noodzakelijk om naar de kern van de zaak te gaan, willen ze een doordachte keuze maken. Een scholier kan er onder meer zijn vaardigheden in verkennen, zijn belangstelling of waarden naargelang van zijn persoonlijke behoeften of voorkeuren. Het doel van het labyrint is beslissen, de kern van het keuzeproces. ù Bij de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) koopt u voor 40 frank de brochure "Academische Opleidingen in Vlaanderen " en voor 100 frank de brochure "Voortgezette Academische Opleidingen in Vlaanderen". (Vlir, Egmontstraat 5, 1050 Brussel. Tel. 02/512.91.10 en fax 02/512.29.96) ù "Gids voor hogere opleidingen" is een publicatie van het departement Onderwijs, Afdeling Informatie en Documentatie, Publicatiedienst (Koningsstraat 71, 1000 Brussel. Tel. 02/219.94.36). Voor 65 frank krijgt u een overzicht van alle door het departement Onderwijs erkende studiemogelijkheden (met volledig werkplan) na het secundair onderwijs. U vindt er verwijstabellen in, een adressenlijst en zelfs alle Internet-adressen van de universiteiten en hogescholen. Wie over een Internet-aansluiting beschikt, kan naar de hobu-site van het departement Onderwijs surfen (AHOI: Actieplan hogescholen op Internet), http://www.hobu.be/. Ook op de site http://www.vlaanderen.be/ zijn heel wat hyperlinks naar hoger onderwijs. ù "Kieswijzer" is een publicatie van de VU Brussel (Dienst Studieadvies, Gebouw Y, Pleinlaan 2, 1050 Brussel. Tel. 02/629.23.18). Het is een interactief werkboek dat begint met een speurtocht naar jezelf. Kiezen voor een studierichting is volgens de Kieswijzer weten wie u eigenlijk als persoon wil worden. Hierbij is een spiegel nodig. De Kieswijzer moedigt jongeren aan actief en emanciperend te kiezen.