Gegevensbanken
...

Gegevensbanken - "Consulteren en Selecteren van Informatie over Instellingen, Beroepen en Opleidingen" is de educatieve gegevensbank van ongeveer tienduizend opleidingen. De database kan in alle vrije PMS-centra onder begeleiding worden geraadpleegd. - "Onderwijsgids" (hoger onderwijs), de geïnformatiseerde gids van de PMS-centra van het gemeenschapsonderwijs. Menugestuurd zelfstandig te raadplegen. - "Choices" is ook een geïnformatiseerde gids maar hij trekt het aanbod open. De gids brengt parallelle studierichtingen en beroepen (832). Bij dit programma is begeleiding nodig om het maximum uit de verkenningsronde te halen. U kan in principe in elk PMS-centrum terecht, maar het is aangeraden eerst inlichtingen te vragen op school en een afspraak te maken.Publicaties - "Hoger onderwijs in Vlaanderen" bespreekt alle opleidingen aan hogescholen (één en twee cycli) plus universiteiten. Het boek geeft informatie over toelatingsvoorwaarden, duur en inhoud van de studies, beroepsbeschrijving, uitwegen en scholen. Opzoeken is makkelijk met een uitgebreid trefwoordenregister. Prijs: 500 frank (verzendingskosten inbegrepen). Te bestellen bij de koepel van de vrije PMS-centra, Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering (CSBO), Ninoofsesteenweg 339, 1070 Brussel, tel. 02/414.14.10. Het CSBO geeft ook de brochurereeks "Studeren in Europa" uit. - Het Vormingscentrum van de PMS-centra van het gemeenschapsonderwijs (Zavelputstraat 20, 1000 Brussel, tel. 02/218.47.65) prijst een aantal publicaties aan van uitgeverij Garant-Leuven (Tiensesteenweg 83, 3010 Kessel-Lo, tel. 016/25.31.31 en fax 016/25.13.14). Zo de gids "Universitair onderwijs, structuur van en studie in het universitair onderwijs in Vlaanderen". Prijs: 350 frank. Het "Beroepenwoordenboek" wordt momenteel herwerkt. De nieuwe versie is vanaf juni beschikbaar. "Labyrint, werkboek studie- en beroepskeuze" kost 345 frank en is een praktisch hulpmiddel. Het labyrint staat voor het doordringen tot de kern der dingen. Voor jongeren van de derde graad secundair onderwijs is het namelijk noodzakelijk om naar die kern te gaan, willen ze een doordachte keuze maken. Een scholier kan er onder andere zijn vaardigheden in verkennen, zijn belangstelling of waarden toetsen. Het doel van het labyrint is beslissen. - Bij de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir, Egmontstraat 5, 1050 Brussel, tel. 02/512.91.10 en fax 02/512.29.96) koopt u voor 40 frank de brochure "Academische Opleidingen in Vlaanderen" en voor 100 frank heeft u de publicatie "Voortgezette Academische Opleidingen in Vlaanderen". - "Wat na het secundair onderwijs?" (vroeger: "Gids voor hogere opleidingen") is een publicatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (departement Onderwijs) en werd samengesteld door de Vlaamse PMS-centra. De brochure bevat onder andere een overzicht van de studiemogelijkheden, adressen van instellingen voor hoger onderwijs en een lijst van de PMS-centra. U krijgt deze publicatie gratis bij de bibliotheek van het departement Onderwijs (Consciencegebouw, Cel publicaties, Emile Jacqmainlaan 165, 1210 Brussel, tel. 02/553.66.53 en fax 02/553.66.54). De brochure "Adressen en Studieaanbod van de Hogescholen" is een andere uitgave van het departement Onderwijs (afdeling Hogescholen). Deze publicatie kost 100 frank en u kan de brochure ook bestellen via het internet. Surf naar www.ond.vlaanderen.be/publicaties/catalogus/. Op de website www.ond.vlaanderen.be/ klikt u op Hoger Onderwijs, waar u zowel informatie vindt over de hogescholen als over de universiteiten. - De "Studie-wegwijzer" (Gids voor hogere en voortgezette studies) kost 300 frank en u kan het boek bestellen bij de Media Club (tel. 070/23.30.03, fax 070/23.34.89, internet http://www.ar-media.be). - De Vlekho-cahiers bundelen vier brochures : "Je studiekeuze maken voor het hoger onderwijs, een handleiding", "Studiemethodes, 101 tips om doeltreffender te studeren", "Een succesvolle studieplanning in 10 stappen" en "Hoe omgaan met examens, stress en faalangst?". Elk deel kost 250 frank. Bestellen bij Vlekho/W&K, Koningsstraat 336, 1030 Brussel, tel. 02/221.12.11. - "Kieswijzer" is een publicatie van de VUBrussel (Dienst Studieadvies, Gebouw Y, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, tel. 02/629.23.18). Het interactief werkboek begint met een speurtocht naar jezelf. Kiezen voor een studierichting is volgens de Kieswijzer weten wie je eigenlijk als persoon wil worden. De Kieswijzer moedigt jongeren aan actief en emanciperend te kiezen.G.D.M.