Een burgemeester op een kabinet en een schepen bij Stedenbouw : de CVP van Hulshout wil een brug in beschermd gebied.
...

Een burgemeester op een kabinet en een schepen bij Stedenbouw : de CVP van Hulshout wil een brug in beschermd gebied.DAT POLITIEKE carrières veelal op misbegrepen dienstbetoon zijn gebouwd, weet Jef Wauters (CVP) als geen ander. In zijn drukwerk voor de gemeenteraadsverkiezingen (1994) roemt de Hulshoutenaar zijn ?hulpvaardigheid voor iedereen met bouw- of verkavelingsproblemen.? En : ?Al wie bouwt of gebouwd heeft, kent Jef. Al wie grond verkavelde, kocht of verkocht, kent hem. Honderden heeft hij reeds geholpen met bouw- of verkavelingsaanvragen. Als u twee à drie maanden moest wachten op uw bouw- of verkavelingsdossier, geen probleem, Jef klaarde het in enkele weken, soms zelfs in enkele dagen.? Jef kan zijn cliënteel bedienen. Hij is namelijk ambtenaar. Bij de administratie Ruimtelijke Ordening. Daar moeten niet alle dossiers aan objectieve criteria beantwoorden. De norm of een Hulshouts dossier recht of krom is, is de band tussen de aanvrager en Jef. Althans, dat zegt Jef zelf. Zijn ijver werd beloond. Na zes jaar in de gemeenteraad, werd Wauters schepen in dit CVP-bastion. Inwoners met een bouwdossier worden op de technische dienst van de gemeente naar de schepen doorverwezen, weten ze in de Zuiderkempen. FAMILIEZAAK.In Hulshout kennen ze wat van bouwmisdrijven. Zoveel dat Reginald Kellens, adjudant en brigadecommandant van de rijkswacht in Herselt, zich daar in een brief (17 juni) aan minister van Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns (SP) druk over maakt. Volgens hem mag de gemeentepolitie niet optreden tegen illegale weekendverblijven. De gemeentepolitie verwees de rijkswacht naar Jef Wauters. De boze rijkswachter hekelt deze struisvogel en doorschuifpolitiek. ?Een algemene politiedienst gebruiken, misbruiken of gewoonweg trachten te activeren of zelfs op non-activiteit zetten voor louter persoonlijke of zogezegde maatschappelijke belangen, of om een of andere persoon of groepering te treffen door de gekende Belgische achterpoortjes open te laten, is op zijn minst laakbaar.? Burgemeester van de fusie tussen Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne is Mark Verhaegen (CVP). Die nam in 1981 hij was toen zelfs geen gemeenteraadslid de sjerp over van zijn vader, senator Joris Verhaegen (CVP), die de gemeente decennia lang bestuurde. De burgemeester is adviseur op het kabinet van minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans (CVP). Zijn college wil een brug door een beschermd natuurgebied aan de Nete leggen, zijn minister gaf de noodzakelijke toestemming voor de weg (8 februari), tegen het advies in van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. ?Dit is een zaak van levensbelang,? vindt Verhaegen. ?Wij worden daar ook electoraal voor beloond. Als de oppositie doorgaat, heeft ze straks geen zetel meer. Sinds 1982 groeide de CVP van elf tot zestien van de negentien zetels. De bevolking weet dat deze brug goed voor haar is. Daarom zou het ook niet billijk zijn mochten we de brug, die we sinds 1982 beloven, nu afvoeren.? Waarom die brug nodig is ? Vlakbij liggen er toch al twee bruggen over de Nete. ?Wij zijn een fusiegemeente en de inwoners uit Westmeerbeek en Houtvenne moeten over het grondgebied van een andere gemeente om in de kern van Hulshout te geraken,? begint de burgemeester. Andere redenen : de bereikbaarheid van een rusthuis en een rustige weg naar het sportcentrum. Voor Verhaegen mag het snel gaan. ?Als het zacht weer is, zijn de werken dit jaar klaar. We hebben alle machtigingen en respecteerden alle procedures. Uit respect voor de natuur leggen we een smalle weg voor lokaal verkeer aan en niet de grote verbinding die we aanvankelijk wensten.? Of het helpt als de burgemeester ook werkt op het kabinet van de minister die de afwijking toestond ? ?Ik hield me er hier op het kabinet niet mee bezig. Met adviseur Hugo Abts (ex-Natuurreservaten VZW) is een compromis uitgewerkt hij is op het kabinet bevoegd. Samen met Wielewaal en Natuurreservaten gaan we in de gemeente trouwens aan natuurontwikkeling doen.? NET OP TIJD.?Een nutteloze investering, een weg voor auto's waar het liefst geen auto's oprijden,? zegt Marc Meurrens (VU). Zijn juridisch en politiek verzet stelde de werken uit, maar bracht geen stemmenwinst op. Het raadslid blijft de komst van een brug afwijzen. Een fietsbrug had nog net gekund, maar het wordt een autobrug. ?De meerderheid wil laten voelen dat zij alleen de baas is,? zegt hij. Eerder werden de werken op verzoek van toenmalig minister Johan Sauwens (VU) stilgelegd. Het beschermingsbesluit voor de Steenkensbeek (9 juni 1995) werd genegeerd. De gemeente betwist die bescherming bij de Raad van State, omdat Sauwens ontslagnemend was. Sauwens steunde op het advies van de Commissie voor Monumenten en Landschappen. Die heeft het over de historische, natuurwetenschappelijke en esthetische waarde van het gebied. Meurrens hoopt dat minister van Ruimtelijke Ordening Baldewijns nog tussenbeide komt. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vraagt respect voor de valleigebieden. De uiteindelijke vergunning werd afgeleverd door de niet onbesproken Antwerpse ambtenaar van Stedenbouw, de CVP'er Raymond Van de Sande. Hij deed dat op 21 juni, vijf dagen voor zijn pensioen. Van de Sande was de chef van schepen Wauters. ?Een tussenkomst van Baldewijns is zo goed als uitgesloten,? zegt Verhaegen. Het kabinet-Baldewijns ziet dat anders. Het wacht op een nietigverklaring van de bouwvergunning. ?Volgens een verslag van de Antwerpse afdeling Stedenbouw kan die vergunning niet,? zegt een woordvoerder. ?Daarom vroegen wij de administratie een ministerieel besluit met nietigverklaring klaar te maken.? P.R. Minister Eddy Baldewijns (SP) wacht op een voorstel van nietigverklaring. De vergunning voor de brug over de Nete kan niet door de beugel.