Lijstvorming is altijd goed voor enig politiek spektakel. Als een partij samenwerkt met een nieuwe beweging als ID21, levert dat gegarandeerd vuurwerk op. In Aalst kampen twee ambitieuze groepen binnen de VU om de macht. Het is een strijd tussen de generaties.
...

Lijstvorming is altijd goed voor enig politiek spektakel. Als een partij samenwerkt met een nieuwe beweging als ID21, levert dat gegarandeerd vuurwerk op. In Aalst kampen twee ambitieuze groepen binnen de VU om de macht. Het is een strijd tussen de generaties.Maar omdat het leven zelden eenvoudig is, loopt in de ajuinenstad ook nog ene Andre-Emiel 'Pitou' Bogaert rond. In een vorig leven was hij CVP'er en VLD'er, en had hij zijn eigen partij, nu kwam Bogaert via een VU-lijst voor ID21 in het Vlaams parlement. Precies wegens zijn rechtlijnig politiek verleden is Bogaert niet meteen een partner waarmee de andere partijen in zee willen gaan. Dat is een probleem voor de VU'ers. Die mogen nog wel kibbelen over hun plaats op de lijst. Ambities hebben ze allemaal, en dus willen ze graag mee besturen. Maar dat kan alleen zonder Bogaert, en dus ID21. In Mechelen is het hommeles omdat Koen Anciaux, broer van, met kamerlid en gewezen VU'er Bart Somers (VLD) afspraken maakte over een kartellijst VLD-VU. ID21 voelt zich aan de kant gezet. Ook in Gent zit het er bovenhands op. Maar nergens wordt zo mooi geruzied als in Antwerpen. Bij de jongste parlementsverkiezingen bezette Mieke Uitterlinden in laatste instantie de tweede plaats op de VU-ID-lijst voor het Vlaams parlement. De kandidate van ID21 behaalde een mooi resultaat. Meteen groeiden de ambities. Uitterlinden droomde enkele maanden later al van een schepenambt en dus eiste ze de tweede plaats op voor de stadslijst. 'Ik ben geen kandidate voor de derde plaats', zegt ze vandaag. De Antwerpse VU vindt de ambities van Uitterlinden ongezond. Vooral omdat ze als eerste vrouw en met haar voorkeurstemmen hoe dan ook verkozen zou zijn, zelfs wanneer de VU slechts twee zetels zou behalen. Volgens de uitslag van de jongste parlementsverkiezingen zou de VU in oktober omgerekend drie zetels behalen. 'De waarheid is dat de VU op verscheidene momenten mevrouw Uitterlinden zeer royale aanbiedingen deed. Maar mevrouw Uitterlinden slaagt er niet in om daar ja op te zeggen. Integendeel, ze zegt altijd neen', zucht kamerlid Fons Borginon (VU).EEN ONGELUKKIGE ZAAKDe VU wil een lijst aangevoerd door uittredend gemeenteraadslid Luk Lemmens. Op de tweede plaats zou het bekwame en ervaren provincieraadslid Koen Raets staan. Als VU-ID mee bestuurt, zou hij een geschikte schepen zijn. De derde plaats was voor ID21. Dat zinde Uitterlinden niet. Vervolgens stelde Raets een persoonlijk gebaar. Hij wilde op de derde plaats staan, als dat niet zou betekenen dat hij per definitie uitgesloten werd voor een schepenambt. Ook dat was onvoldoende. Het samenwerkingsakkoord tussen VU en ID21 bepaalt dat in zo'n patsituatie een arbitrage volgt op arrondissementeel niveau. Die kwam er. Telkens vijf leden van VU en ID21 ondertekenden op 7 februari een akkoord. Uitterlinden kreeg de derde plaats en voor de verkiezingen wordt er geen afspraak gemaakt over een schepenambt - wel over een OCMW-mandaat, dat naar de VU zou gaan. Vervolgens trokken zeker twee van de vijf ID'ers hun handtekening terug. Het was maar om te lachen, ze vonden hun eigen akkoord niet verdedigbaar en Uitterlinden moest vanzelfsprekend op de tweede plaats staan. 'Een ongelukkige zaak', vindt Uitterlinden. Ze heeft het niet over het terugtrekken maar over het zetten van de handtekeningen. 'Maar ID21 blijft de onderhandelaars steunen.' Een 'partnerraad', een soort ledenvergadering, van de Antwerpse ID21 vraagt aan woordvoerder Flor Van Noppen van ID21 om een nationale arbitrage die Uitterlinden alsnog haar plaats kan garanderen. Van Noppen antwoordt dat het samenwerkingsakkoord geen nationale arbitrage toelaat en dat ID21 in Antwerpen het akkoord met de VU ondertekende. Vervolgens stuurt Koen Kennis, voorzitter van de politieke raad van de Antwerpse VU, een bot e-mailbericht naar Uitterlinden. De VU zal het akkoord van de arbitragecommissie aanvaarden. Maar de partij stelt vast dat 'Mieke Uitterlinden na drie weken niet heeft toegezegd de voorbehouden plaats te aanvaarden. Daarom beschouwen we de kandidatuur van Mieke Uitterlinden als vervallen.' Uitterlinden fulmineert, vindt dat de Antwerpse VU de partner van ID21 minacht. De VU ziet een breuk tussen Uitterlinden en ID21. 'Alsof ik ID21 zou kunnen manipuleren. Ik wil die VU'ers eens 48 uur met onze ID'ers opsluiten, ze zullen anders spreken', antwoordt Uitterlinden. Van Noppen zegt dat het met de VU moeilijker werken is sinds Geert Bourgeois voorzitter is. Later zegt hij dat dit evenwel niks met de Antwerpse zaak te maken heeft. Een deel van de Antwerpse VU ziet de samenwerking met ID21 niet goed zitten, zoals een deel van ID21 het niet op de VU, wel op de werkingstoelage van de partij heeft begrepen. Uitterlinden rijdt naar Izegem voor een gesprek met Bourgeois. Fons Borginon: 'Ze mag met iedereen praten. Uitterlinden komt niet op de lijst. We gaan door, met andere ID'ers.' In Antwerpen wordt wat afgelachen dezer dagen. Tot 8 oktober.P.R.