De maaltijdcheque verscheen 34 jaar geleden voor het eerst op de Belgische markt. Sedertdien is het productgamma cheques zeer verscheiden.
...

De maaltijdcheque verscheen 34 jaar geleden voor het eerst op de Belgische markt. Sedertdien is het productgamma cheques zeer verscheiden. - De maaltijdcheque is een voordeel in natura dat de werkgever aanbiedt aan zijn werknemer of de openbare dienst aan zijn ambtenaar. De begunstigde kan er maaltijden in een restaurant mee betalen, brood bij de bakker kopen of verse voedingsmiddelen in een warenhuis. De toekenning ervan is wettelijk geregeld. De werkgever mag maximum 180 frank per cheque toekennen, de werknemer moet daar minimum 44 frank bijpassen. Er mag slechts één cheque per gewerkte dag worden toegekend. De maaltijdcheques zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. - De geschenkcheque geeft de werkgever aan zijn werknemer bij feesten als sinterklaas, Kerstmis, of bij verjaardagen, de dag van de secretaresse, pensionering... De werknemer kan de cheque naar keuze besteden. De sociale en fiscale vrijstelling geldt slechts voor cheques van maximum 1000 frank, plus 1000 frank per kind ten laste. Dezelfde regeling geldt voor de cultuurcheque (film, toneel, concerten, rockfestivals, tentoonstellingen...) en de sportcheque (toegang sportmanifestaties, lidgeld tennis- of fitnessclub...). - De PWA-cheque past binnen de werkgelegenheidsmaatregel om (langdurige) werklozen en trekkers van het bestaansminimum de gelegenheid te geven voor maximum 45 uur per maand bij te verdienen met dienstenwerk bij particulieren. Het gaat om jobs als schoonmaak, tuinonderhoud, kinder- en bejaardenopvang. De particulier schrijft zich in bij het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap in de gemeente (200 tot 300 frank) en koopt cheques ter betaling van de klussende werkloze van ruwweg 200 frank per uur. (De rekrutering van PWA'ers verloopt moeilijk en de gebruiker kan zelden zelf selecteren.) De uitgaven voor PWA-werk zijn voor maximum 80.000 frank per jaar fiscaal aftrekbaar. - Het Waalse Gewest werkt sinds enkele maanden met de cheque formation om de opleiding van de werknemers van kmo's en zelfstandigen te stimuleren. Die werkgevers kunnen maximum 400 cheques per jaar kopen. Ze kosten 1200 frank per opleidingsuur, maar de overheid betaalt er de helft van. De werknemers kiezen zelf hun (erkende) opleiding en betalen met hun gekregen cheque. - Met de dienstencheque betaalt de particulier de helft van de arbeidskosten van de geregistreerde schilder of behanger voor werk binnenshuis. Die cheque is (afgezien van het inschrijvingsgeld van 300 frank bij het PWA en 500 frank bij Sodexho) gratis, wat betekent dat de overheid de helft van de loonkosten voor haar rekening neemt. Met een maximum evenwel van 40.000 frank per jaar en per gezin. Die werkgelegenheidsmaatregel beoogt het zwartwerk te bestrijden en bijkomende banen te scheppen. Guido Despiegelaere