'Meer aandacht voor depressie bij jonge moeders is een goede zaak', zegt professor Titia Hompes (Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven), die gespecialiseerd is in perinatale psychiatrie. 'Maar het is jammer dat die er alleen komt na een familiedrama. Zulke extreme casussen blijven zéér uitzonderlijk. 10 tot 20 procent van de jonge mama's krijgt te maken met depressieve gevoelens. We kunnen wel beter spreken over een "perinatale" dan een "postnatale" depressie: in de helft van de gevallen steken de problemen al tijdens of voor de zwangerschap de kop op. Biologische factoren spelen zeker een rol: hormonale en immuunsysteemgerelateerde veranderingen. Daarnaast zijn er belangrijke sociale en psychologische factoren. Er is nooit één oorzaak.'
...