De fractie van Conservatieven en Hervormers (ECR) is met 57 leden de vijfde grootste in het Europees Parlement. Bijna de helft zijn Britse conservatieven, zoals fractieleider Martin Callanan. Andere partijen in de fractie zijn de Nederlandse ChristenUnie en het Poolse Recht en Rechtvaardigheid. Omdat de N-VA voor de fractie van groenen en nationalisten koos, zat er de voorbije vijf jaar slechts één 'Belgische' verkozene bij de ECR: Derk Jan Epp...

De fractie van Conservatieven en Hervormers (ECR) is met 57 leden de vijfde grootste in het Europees Parlement. Bijna de helft zijn Britse conservatieven, zoals fractieleider Martin Callanan. Andere partijen in de fractie zijn de Nederlandse ChristenUnie en het Poolse Recht en Rechtvaardigheid. Omdat de N-VA voor de fractie van groenen en nationalisten koos, zat er de voorbije vijf jaar slechts één 'Belgische' verkozene bij de ECR: Derk Jan Eppink van LDD. Allemaal rechtse, antifederalistische en eurosceptische partijen dus. Toch noemt Callanan zijn fractie liever eurorealistisch: 'Wij zijn niet tegen de EU, wel tegen de gedaante die ze heeft aangenomen. Wij geloven niet in de verspilzucht, de geheimhouding, de bureau- cratie, de onnodige inmenging in plaatselijke aangelegenheden. Maar wij steunen voluit de eengemaakte markt en de grensoverschrijdende handel.' CALLANAN: Een van onze leden zei me onlangs: 'Bij de volksraadpleging over de EU in 1975 stemde ik voor toetreding tot de gemeenschappelijke markt. Ik snap niet hoe ik nu wakker word als onderdaan van de Europese Unie.' Het gaat om politieke keuzes. We doen het uitstekend in het Verenigd Koninkrijk: tekorten worden afgebouwd, de werkloosheid daalt, de economie trekt aan, sociale hervormingen werken. We staan lijnrecht tegenover de retoriek van de Franse president Hollande, die het einde van de besparingen aankondigde. CALLANAN: Vorige keer hebben we het in het Verenigd Koninkrijk uitstekend gedaan met de Conservative Party. Het zal moeilijk zijn dat resultaat te herhalen. Maar op het vasteland gaan we dat zeker goedmaken. Vergeet niet dat we voor het eerst als uittredende regeringspartij naar de kiezer trekken. Dat bevoordeelt onze uitdagers: de Liberaal-Democraten, Labour en UKIP. CALLANAN: Wij zullen nooit met Geert Wilders' PVV, het Front National van Marine Le Pen of het Vlaams Belang in zee gaan. Marine Le Pen staat in feite uiterst links. Die demagogie, dat corporatisme, die economische verkwisting. Onze natuurlijke bondgenoot in de Lage Landen was LDD en is nu de N-VA. We hebben bemoedigende gesprekken gehad, ik bewonder Bart De Wever zeer. Maar de beslissing blijft na 25 mei bij henzelf. Lukas De Vos'Marine Le Pen staat in feite uiterst links.'