Dirk Grootjans
...

Dirk Grootjans 'Onze actie "Buurt aan de beurt X-tra" wil sociale werkers en veiligheidsdiensten beter met elkaar laten samenwerken. Mensen die in de marginaliteit leven, kennen zelden de weg naar de hulpinstellingen of taalcentra. Dat is toch schrijnend. Met deze actie willen we de risicogezinnen opzoeken om hen directer te kunnen bijstaan. Door hen uit te leggen waar je Nederlands kunt leren of waar je de normale bewoonbaarheid van je huis kunt afdwingen, bieden we deze mensen een toekomstperspectief. We zullen onze acties op voorhand aankondigen. Dat is niet naïef, want zelfs zonder aankondiging kunnen de buurtbewoners elkaar, via gsm, contacteren. Natuurlijk kunnen sommige illegale vreemdelingen daardoor wegvluchten, maar dat stoort me niet. Antwerpen toont dat het de problemen erkent en dat het een halt wil toeroepen aan mensensmokkel. Velen sluiten de ogen voor de oorzaken van de opmars van het racisme in bijna alle West-Europese landen. De mensen voelen dat hun sociale en economische verworvenheden bedreigd worden door het steeds maar toenemende aantal vreemdelingen en de negatieve connotaties die daarmee gepaard gaan. Allochtone jongeren zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers, concentratiescholen bedreigen de kwaliteit van ons onderwijs en een derde van alle vreemdelingen die bij de Antwerpse OCMW ziekenhuizen komt aankloppen, is een illegaal. Dat zet de betaalbaarheid van onze goede sociale zekerheid op de helling. Deze problemen zijn door de overheid te vaak genegeerd. Daardoor heeft zij de angst en de afkeer van een groot deel van de bevolking tegenover vreemdelingen mee in de hand gewerkt. Antwerpen is de eerste stad in België die effectief verandering wil brengen in deze situatie. Toch mag men niet stellen dat onze acties de illegale vreemdelingen viseren. We willen voornamelijk het probleem van de overbevolking in sommige wijken aanpakken, waarvan illegale vreemdelingen vaak zowel oorzaak als slachtoffer zijn.'Johan Bijttebier 'Ik heb er geen enkel probleem mee dat sociale hulpverleners huisbezoeken brengen in bepaalde buurten zoals de Seefhoek. Ze mogen informeren naar de leefomstandigheden van de mensen en indien nodig zelfs noteren wat er allemaal fout loopt. Waar ik wel volledig tegen ben, is de manier waarop de stad die huiscontroles nu invult. De controleurs zijn ambtenaren die optreden als informant van de politie en als socialehulpverlener. Dat leidt volgens mij tot verwarrende en zelfs verontrustende situaties. Wat me vooral stoort, is dat het stadsbestuur geen officieel advies heeft gevraagd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ik vind het onlogisch dat je een dergelijk plan uitwerkt zonder de Commissie om advies te vragen. Volgens mij had schepen van Veiligheid Dirk Grootjans (VLD) een volledig dossier moeten uitwerken, dat vervolgens indienen en dan het advies afwachten vooraleer iets te concretiseren. Het gaat hier per slot van rekening toch om delicate zaken. De huiscontroles scheppen niet alleen een "wie arm is, is schuldig"-gevoel, ze druisen ook in tegen de rechten van het individu. Mijn partij en ikzelf zijn ons bewust van de noden en angsten van de Antwerpenaren. We hebben een verhoging van de budgetten voor de politie zonder twijfelen goedgekeurd en vinden dat er in zogenaamde probleemwijken gerust meer blauw op straat mag. Maar we willen ervoor zorgen dat de burger duidelijk weet wie waar voor staat. De socialehulpverleners moeten het sociale beleid in praktijk omzetten en de politiediensten het veiligheidsbeleid. Met de huiscontroles krijg je een beleid waarbij ambtenaren zich eerst bekommeren om sociale zaken, maar daarna wel alles rapporteren aan de veiligheids- of immigratiediensten. Dat stond niet in het Stadsplan Veiligheid, dat Groen! vorig jaar in december mee goedkeurde. Ik vraag me trouwens af of die controles wel rendabel zullen zijn. De controleurs kondigen hun komst namelijk op voorhand aan, wat de illegalen en criminelen de kans geeft om te vluchten. Alleen de gewone burgers zullen geconfronteerd worden met de controleurs, en dat kan toch niet de bedoeling zijn?'stem zelf in de rubriek pro & contra op www.knack.be Opgetekend door Tim Cunningham'We bieden de risicogezinnen een toekomstperspectief.''Controleurs treden op als informant van de politie en als socialehulpverlener.'