Waarom vinden we alcohol veel minder een probleem dan cannabis? (Tina Van den Bossche, Haacht)

TOM EVENEPOEL: Je kunt natuurlijk een lange uitleg geven over hoe alcohol historisch verweven is geraakt met onze cultuur, en andere drugs dat veel minder zijn. Maar maatschappelijke attitudes evolueren en de laatste jaren zie je stilaan een verandering in de perceptie. De risico's of uitwassen van alcoholmisbruik krijgen meer media-aandacht en het alcoholbeleid staat ook op de politieke agenda. De samenleving staat vandaag veel kritischer tegenover alcohol in het verkeer. En terwijl we ons een tiental jaar geleden zorgen maakten over het gebruik van mixdranken en alcopops bij erg jonge scholieren, merken we dat het alcoholgebruik bij 12- tot 14-jarigen opvallend daalt, on...

TOM EVENEPOEL: Je kunt natuurlijk een lange uitleg geven over hoe alcohol historisch verweven is geraakt met onze cultuur, en andere drugs dat veel minder zijn. Maar maatschappelijke attitudes evolueren en de laatste jaren zie je stilaan een verandering in de perceptie. De risico's of uitwassen van alcoholmisbruik krijgen meer media-aandacht en het alcoholbeleid staat ook op de politieke agenda. De samenleving staat vandaag veel kritischer tegenover alcohol in het verkeer. En terwijl we ons een tiental jaar geleden zorgen maakten over het gebruik van mixdranken en alcopops bij erg jonge scholieren, merken we dat het alcoholgebruik bij 12- tot 14-jarigen opvallend daalt, onder meer dankzij een kritischer houding van de ouders. EVENEPOEL: Binnen het gezin is het belangrijk dat ouders er zich bewust van zijn dat hun kinderen vroeg of laat in contact komen met alcohol en andere drugs. Ze moeten het onderwerp bespreekbaar maken, toezicht houden en afspraken maken. De wetgeving - geen alcohol onder de 16, geen sterkedrank onder de 18 jaar - kan daarbij als leidraad dienen. En aan een 12-jarige kun je wel degelijk regels opleggen: voor alcohol ben je te jong. De beginleeftijd uitstellen en jongeren bewust leren omgaan met alcohol verlaagt het risico dat ze op latere leeftijd in de problemen komen. EVENEPOEL: Na de recente enquête bij Vlaamse studenten waaruit bleek dat de helft van onze studenten meer drinkt dan goed voor hen is, hebben we die reactie vaak gekregen. Wij hebben nooit beweerd dat al onze studenten losgeslagen comazuipers zijn of dat diegenen die te veel drinken ook allemaal verslaafd zijn. Maar we wilden wel waarschuwen voor bepaalde drinkpatronen en de vanzelfsprekendheid van alcohol ter discussie stellen. 'Studenten drinken nu eenmaal veel', krijg je net iets te vaak te horen. Er is een mentaliteitswijziging nodig en we hebben er trouwens goede hoop op dat die er zal komen. Veel jongeren staan vandaag bijvoorbeeld veel kritischer tegenover alcohol achter het stuur dan veertigers of vijftigers. EVENEPOEL: Veel mensen staan niet stil bij de grote psychische impact van een alcoholverslaving. Het kan nuttig zijn iemand met een drankprobleem daar inzicht in te geven, al is het soms een hele uitdaging om het effect van alcohol op de verschillende neurotransmitters uit te leggen. Wie alcohol gebruikt om een depressief gevoel of stress af te remmen, kan, wanneer hij stopt met drinken, een terugslag ervaren. In plaats van te ontspannen, krijg je nog meer stress, depressieve klachten of slaapproblemen. De neiging is dan groot om opnieuw te gaan drinken. EVENEPOEL: Dat is een heel herkenbaar probleem en het is inderdaad niet eenvoudig om iets in beweging te krijgen. Als kind ben je van nature heel loyaal aan je ouders en dus wil je hen niet 'verklikken'. Vaak gaan kinderen van een verslaafde de schuld ook bij zichzelf zoeken. Wij proberen hen dan duidelijk te maken dat hen zeker geen schuld treft, dat het ook niet aan hen is om het probleem op te lossen. Het belangrijkste is dat er gepraat wordt. We zoeken dus mee naar mensen bij wie de kinderen terechtkunnen, hetzij in de directe omgeving, hetzij bij hulpverleners. Zelf een vraag? Stel ze anoniem via www.druglijn.be/contact Volgende week: Pieter Timmermans, ceo van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets Hannes Cattebeke