Vijf weken lang hielden een vijftigtal experts de vinger aan de pols van de verkiezingscampagne. Twee keer vroegen wij hen naar hun pronostiek voor 7 juni. Een keer op 6 mei en een keer op 27 mei. Het was de bedoeling na te gaan of de natte vinger van de kenners het beter zou doen dan de opiniepeilers.
...

Vijf weken lang hielden een vijftigtal experts de vinger aan de pols van de verkiezingscampagne. Twee keer vroegen wij hen naar hun pronostiek voor 7 juni. Een keer op 6 mei en een keer op 27 mei. Het was de bedoeling na te gaan of de natte vinger van de kenners het beter zou doen dan de opiniepeilers. De Knack-experts dachten dat CD&V 21,9 (6 mei) tot 22,6 procent (27 mei) zou behalen (voor de Europese verkiezingen). De laatste peiling van de VRT/ De Standaard gaf de christendemocraten 22,4 procent. Uiteindelijk behaalden de christendemocraten zondag 23,3 procent. Niet slecht dus. Open VLD werd op 18,8 tot 17,7 procent geschat door ons panel en op 16,7 door VRT/ De Standaard. De partij kwam dankzij Guy Verhofstadt uit op 20,6 procent. Een forse misrekening dus. Het resultaat van SP.A werd dan weer min of meer correct voorspeld: 14,1 tot 14,2 procent door het Knack-panel, 14,3 door de opiniepeilers en 13,2 door de kiezer. Vlaams Belang deed het met 15,9 procent dan weer beter dan de experts (13,5 tot 13,8 procent) en de peilers (14 procent). Groen! werd door de experts tussen 7,2 en 8,2 geschat en door de peilers op 8,3. Het werd uiteindelijk 7,9 procent. Bijna perfect dus. N-VA kreeg van de experts 7,4 en 7,7 procent, van de peilers 10 procent en van de kiezer 9,9 procent. Lijst Dedecker zou volgens ons panel 10,3 tot 10,5 procent krijgen, volgens VRT/ De Standaard 11,7, en strandde uiteindelijk op 7,3 procent. SLP werd door Knack op 1,9, door de peilers op 1 en door de kiezer eveneens op 1 procent ingeschat. Conclusie: het Knack-panel heeft het zeker niet slechter gedaan dan de opiniepeilers maar heeft lang niet alle verrassingen van de uitslag voorspeld. Enkel de nederlaag van Vlaams Belang leek in de sterren geschreven. De winst van LDD lag veel lager dan verwacht en de winst van N-VA bleef ook buiten beeld. Toch bleek ons panel een goedkoop en leuk alternatief voor dure en onbetrouwbare opiniepeilingen. Tot slot de lijst van de experts die deelnamen aan dit unieke experiment: Benno Barnard, Dirk Barrez, Samira Bendadi, Jan Blommaert, Gerard Bodifée, Luc Bonneux, Eva Brems, Geert Buelens, Rik Coolsaet, Frans Crols, Michael De Cock, Jan De Graeve, Peter De Graeve, Jozef Deleu, Carl Devos, Wim Distelmans, Mark Elchardus, Jos Geysels, Gie Goris, Jos Hennes, Anke Hintjes, Leen Huet, Paul Huybrechts, Patrick Loobuyck, Patrick Martens, Ann Peuteman, Harold Polis, Han Renard, Jean-Pierre Rondas, Jean-Paul Van Bendegem, Rik Van Cauwelaert, Monika van Paemel, Dorian Van der Brempt, Jeroen van der Kris, Guillaume Van der Stighelen, Kurt Van Eeghem, André Van Halewyck, Mieke Van Hecke, Hubert van Humbeeck, Luuk van Middelaar, Josiane Vanderelst, Margot Vanderstraeten, Etienne Vermeersch, Tessa Vermeiren, Roel Verniers, Hendrik Vos, Stefaan Walgrave en Julien Weverbergh.