F-16 (1)

In de discussie over de F-16 mis ik een belangrijk element ('F-16-rapport brengt minister van Defensie in opspraak', Knack.be): de Belgische luchtmacht vliegt met een versie van de F-16 uit 1979. Er zijn weliswaar verschillende updates geweest, maar het blijven versleten toestellen van 39 jaar oud. Er wordt nu met veel bombarie een rapport bovengehaald waaruit zou blijken dat de Belgische F-16's nog tot 2029 kunnen vliegen, en volgens een tweede rapport zelfs tot 2044. Onze piloten zouden dus moeten vliegen met toestellen die een halve eeuw oud zijn. De vijand zal ze graag zien komen.
...

In de discussie over de F-16 mis ik een belangrijk element ('F-16-rapport brengt minister van Defensie in opspraak', Knack.be): de Belgische luchtmacht vliegt met een versie van de F-16 uit 1979. Er zijn weliswaar verschillende updates geweest, maar het blijven versleten toestellen van 39 jaar oud. Er wordt nu met veel bombarie een rapport bovengehaald waaruit zou blijken dat de Belgische F-16's nog tot 2029 kunnen vliegen, en volgens een tweede rapport zelfs tot 2044. Onze piloten zouden dus moeten vliegen met toestellen die een halve eeuw oud zijn. De vijand zal ze graag zien komen. René De Ranter,Aartselaar Hoe komt het dat een belangrijk rapport terechtkomt bij John Crombez (SP.A) en niet op het kabinet van de minister van Defensie Steven Vandeput? Niemand vraagt zich af wat achter dat manoeuvre zit. Het kan wijzen op een soort samenzwering van de luchtmacht met de SP.A. De bedoelingen zijn in elk geval duidelijk. Daniël Bauwens,Erps Kwerps Met de afschaffing van het hof van assisen verdwijnt het laatste democratische instituut in dit land waarin de burger een rechtstreeks zeggenschap heeft ('Minister van Justitie Koen Geens vs. Strafpleiter Jan De man', Knack nr. 11). Toch heeft minister Geens ook knap werk geleverd met de aanpassing van diverse wetten aan deze tijd. Hij heeft daarmee een einde gemaakt aan de stilstand bij justitie. John Buelens Jurist Pieter Cannoot lijkt ervan uit te gaan dat binnen afzienbare tijd de termen 'man' en 'vrouw' zullen verdwijnen en dat er in de tussenfase nog even een X-gender aan de klassieke genders zal worden toegevoegd ('De overheid heeft de gevolgen van de transwet onderschat', Knack nr. 12). Persoonlijk vind ik dat nogal ver gaan. Ik heb er helemaal geen probleem mee dat sommigen voelen dat ze niet tot het geslacht behoren dat bij de geboorte werd vastgesteld. Alle mensen zouden dezelfde rechten moeten hebben en we evolueren daar in ons land langzaam naartoe. Maar we moeten wel het recht behouden om ons 'man' of 'vrouw' te blijven voelen en noemen. Marlene De Smedt De inschrijvingsproblematiek en het watervaleffect zijn twee onderwijsknelpunten die eigenlijk niets met elkaar te maken hebben. Ze verbinden door middel van de gelijkekansenideologie dient de belangen van kinderen niet ('Schoolkeuze secundair: overhaast en weinig beredeneerd', Knack nr. 10). De inschrijvingsproblematiek heeft niets met een datum te maken, maar is louter het gevolg van een falende overheid die onvoldoende met scholenbouw anticipeert op de realiteit. Het watervaleffect is verweven met de geschiedenis van ons secundair onderwijs, dat oorspronkelijk hoofdzakelijk uit colleges en athenea bestond, met toen zelfs alleen Latijnse afdelingen. Onder invloed van de industrie en allerlei beroepsgroepen ontstond later beroeps- en technisch onderwijs. Dat ouders kiezen voor 'hoog beginnen' heeft te vooral te maken met de erg ongelijke bezoldiging van diploma's. Lode Peys Ik kan begrijpen dat iemand het niet eens is met de 'koers' van de N-VA, maar zo radicaal op de man spelen, in casu Bart De Wever-Fons Duchateau-Geert Bourgois-Darya Safai is er mijlenver over ('Als het over moslims gaat, is alle redelijkheid weg' Knack nr. 11). Dit getuigt van een gebrek aan respect voor een andere mening. Wilfried Rosiers,Neeroeteren Schitterend interview met Montasser AlDe'emeh ('Deradicalisering van teruggekeerde Syriëstrijders helpt geen bal', Knack nr. 11). Alle politici zouden het moeten lezen. AlDe'emeh kent de situatie perfect en mag als voorbeeld gelden van een migrant die het goed meent. André Cassiers,Brasschaat Montasser AlDe'emeh zegt: 'Wir schaffen das nicht.' Hoe moet dat dan in Libanon, waar bijna een op de drie inwoners een Syrische vluchteling is (ruim een miljoen vluchtelingen)! Daar verbleekt het aantal mensen dat we in België (of Nederland) opvangen (beide nog geen procent van de eigen bevolking) tegen. Ron Verhoef, Valthermond, Nederland De volksgezondheid is te belangrijk om overgelaten te worden aan een laks orgaan als het FAVV ('Ik blijf ervan overtuigd dat ons Belgisch vlees goed en veilig is', Knack nr. 12). Het moet grondig worden onderzocht waarom het agentschap zo weinig animo toont om kordaat op te treden. Misschien is het niet alleen het vlees dat stinkt? Ben Van der Borght Mijn kinderen wonen in het buitenland (binnen Europa) en hebben daar een huis gekocht, maar ze hebben daar nog nooit van een notaris gehoord. Bij mijn zoon in Finland bijvoorbeeld wordt na een akkoord met de verkoper, onderhands of via een agentschap geregeld, de bevoegde ambtenaar aangesproken. Die maakt de nodige papieren op voor de overdracht en het kadaster. Op een afgesproken dag werd dat allemaal verwerkt en ondertekend in het kantoor van de bank die een lening aan mijn zoon had verleend. En daarmee was de kous af. Stef Vermeulen,Koksijde Ik heb onlangs een woning gekocht. Er waren heel wat problemen met bodemverontreiniging en dergelijke meer. Gelukkig kon ik steeds een beroep doen op de notaris, die snel (zelfs tijdens het weekend) en accuraat op mijn vragen antwoordde. Ook bij de bediende kon ik steeds terecht en werd ik vriendelijk te woord gestaan. Ik zou niet weten waar ik anders zou terechtkunnen dan bij de notaris. Ik vind niet dat ik te veel heb betaald voor de service die de notaris mij heeft gegeven. De kosten voor alle adviezen die ik kreeg waren gewoon inbegrepen in het ereloon. Ik wist van tevoren wat ik moest betalen. Linda Haeghens Europa kost ons helemaal niet veel als je kijkt naar wat we ervan terugkrijgen ('Het gat van de brexit', Knack nr. 11). Het is blijkbaar bon ton om Europa negatief af te schilderen. Dat doet het steeds goed bij allerhande negativisten en Europabashers. Laten we maar eens kijken hoe de Engelsen het er straks na de brexit zullen afbrengen. Om Churchill te parafraseren: 'We can only promise you blood, sweat and tears.'Willy Van Walleghem,Brugge