Klimaat (1)

In 'Er bestaat, vrees ik, geen democratische oplossing voor het klimaatprobleem' (Knack nr. 23) wordt gevraagd of we in Vlaanderen nog land- en tuinbouw nodig hebben. Is landbouw de nieuwe staalindustrie? Wie geen wagen heeft, gaat te voet. Wie geen eten heeft, gaat dood! Een levensnoodzakelijk product als voeding laat je niet over aan economische en politieke grillen die je invoer kunnen kraken. We hebben goede grond, een uitstekend klimaat en prima boeren. Veel grootmachten benijden het ons. Dat gooi je niet te grabbel, dat koester je. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de economische impact op de belangrijkste economische sector in Vlaanderen.
...

In 'Er bestaat, vrees ik, geen democratische oplossing voor het klimaatprobleem' (Knack nr. 23) wordt gevraagd of we in Vlaanderen nog land- en tuinbouw nodig hebben. Is landbouw de nieuwe staalindustrie? Wie geen wagen heeft, gaat te voet. Wie geen eten heeft, gaat dood! Een levensnoodzakelijk product als voeding laat je niet over aan economische en politieke grillen die je invoer kunnen kraken. We hebben goede grond, een uitstekend klimaat en prima boeren. Veel grootmachten benijden het ons. Dat gooi je niet te grabbel, dat koester je. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de economische impact op de belangrijkste economische sector in Vlaanderen. Vanessa Saenen,Boerenbond Pleiten om al ons voedsel in te voeren is het klimaatdenken op zijn kop zetten. België en Nederland hebben een heel efficiënte landbouw. Na 40 jaar nadenken zou professor Pieter Leroy beter kunnen weten. Pierre Claerhout,Heestert Professor Pieter Leroy lijkt zich niet bewust van het voedselstrategische belang van een eigen voedselvoorziening voor worstcasescenario's, zoals een tweede Tsjernobyl, een catastrofaal internationaal conflict, of een uit de hand gelopen handelsoorlog, waarbij de bevoorrading plots ernstig in het gedrang kan komen. En dan raak je niet uit het slop met 'enkele niches zoals hopteelt', dan heb je inderdaad allereerst bulkgoederen nodig, het liefst van eigen kweek. Bij de civiele defensie van de NAVO is er, ten behoeve van geïnteresseerde lidstaten, allang een strategisch en tactisch landbouw- en voedselcomité - dat stemt toch tot nadenken. Uit nationaleveiligheidsoverwegingen kunnen wij ons niet veroorloven om de cruciale landbouwsector louter bedrijfseconomisch te benaderen. Des te meer omdat onze zelfvoorzieningsgraad ook al fel geslonken is door het bijna volledig wegvallen van de zeevisserijsector. Bijna al 'onze' vis wordt tegenwoordig ingevoerd. Roger Jansoone,Ichtegem Ik ben een Vlaamse en ben getrouwd met een Franstalige. Onze kinderen zijn dus half-Vlaams, half-Waals. Moeten zij binnenkort kiezen voor de Vlaamse of de Waalse identiteit? Waar zijn we mee bezig ('Wat Vlaanderen zelf doet, kan véél beter', Knack nr. 23). Laten we nu eindelijk eens ophouden met dat gezever over confederalisme. Een federale staat met een nationale kieskring en tweetalige ministers die de gemeenschappen dichter bij elkaar brengen in plaats van ze verder uit elkaar te drijven, dát is wat wij nodig hebben. Eendracht maakt macht! Nicole Engelen,Luik Waarom gaat het altijd over wind- en zonne-energie als energiebron, en zelden over waterkracht? Neem bijvoorbeeld de Demer, een rivier met behoorlijke stroming en geen scheepsverkeer. Plaats daar installaties met kleine schoepen onder de waterlijn, en je hebt een constante stroomlevering voor alle aanpalende gemeenten. Onzichtbaar, geen problemen met vogels en gratis stroom. Het vangt ook het probleem van pieken en dalen in de windkracht op. Technische moeilijkheden, zware investeringskosten en grote onderhoudskosten mogen niet als tegenargument gebruikt worden. Het gaat hier eenvoudigweg om ons voorbestaan. En, trouwens, de werkelijke kosten van kernenergie zijn veel hoger. Ewald Van Dyck Vóór de verkiezingen klonk het bij alle partijen dat de kiezer zou beslissen wie aan zet zou zijn. Maar nu de kiezer de kaarten heeft geschud, klinkt het weer heel anders: 'de kiezer heeft het niet begrepen', 'men heeft het niet goed uitgelegd' enzovoort. Nochtans is het voor velen duidelijk: de kiezer heeft zich afgezet tegen de huidige politieke klasse. Gerrit Defreyne,Kortemark Ik ben het volkomen eens met de inhoud van het artikel 'Wat wil de leerkracht' (Knack nr. 24). Het is noodzakelijk dat er wordt geluisterd naar de basis, en dat er rekening wordt gehouden met de inzichten van de leerkrachten die met de praktijk geconfronteerd worden. Het is evident dat er verschillende visies zullen bestaan. Dan is het aan het management om er een evaluatie van te maken en verbeteringen door te voeren. Hedwig Beernaert, Brakel - In 'Wat wil de leerkracht?'(Knack nr. 24) wordt het citaat 'In de lagere school denk ik aan klassen met maximaal achttien leerlingen aan wie twee leerkrachten lesgeven' verkeerdelijk toegeschreven aan Hildegarde Goubert. Het zijn echter de woorden van Kathleen Vervaet, zorgcoördinator in het lager onderwijs. Onze excuses. - Op het einde van de analyse 'Hoe de N-VA wegkomt met de grootste verkiezingsnederlaag in vijftig jaar' (Knack nr. 24) wordt verwezen naar de 24 procent die Vlaams Belang bij de verkiezingen van 2014 behaalde. Dat had 2004 moeten zijn. Onze excuses. De redactie