Koningshuis (1)
...

Koningshuis (1)Eerst en vooral wil ik heel duidelijk zijn: ik wens prinses Elisabeth een lang leven in geluk en voorspoed. Ik wens tevens dat haar ouders en grootouders heel lang mogen genieten van een flink opgroeiende dochter en kleindochter ('De geboorte van een vorstin', Knack 44).Er is echter een zaak die mij tegen de borst stoot, en dat is die kruiperige vleierij, die door velen en niet het minst door de media, tentoongespreid wordt... Nog dit, het jonge prinsesje zal zeker nooit de last ondervinden van de zowat 1.100.000 frank schulden waarmee iedere nieuwgeboren Belg opgezadeld wordt.Yves Wyckmans, Putte.Koningshuis (2)In 'Gewoon prinses van België' stelt professor Senelle dat de Belgische koninklijke familie uit de wettige afstammelingen in rechte lijn van koning Leopold I bestaat. Het klopt dat in tegenstelling tot in Nederland het lidmaatschap van deze familie niet wettelijk is geregeld. In antwoord op een schriftelijke vraag van ondergetekende van 11 juni 2001 laat de premier weten dat volgende personen in concreto hiertoe behoren: Z.M. koning Albert, H.M. koningin Paola, HH.KK.HH prins Filip en prinses Mathilde (sinds kort: en hun kind), H.K.H. koningin Fabiola, H.K.H. prinses Astrid, haar echtgenoot en haar kinderen, Z.K.H. prins Laurent.Hieruit kan men afleiden dat mevrouw Lilian Baels, tweede echtgenote van Koning Leopold III, geen lid is. Wat de meeste mensen niet weten, is dat zij evenwel jaarlijks een dotatie (officieel: 'aanvullende dotatie voor de koninklijke familie') geniet van 16,2 miljoen frank netto waarvoor geen enkele (grond)wettelijke basis is. De discussie die momenteel gevoerd wordt in de Senaat over de financiering van ons koningshuis is dus op zijn plaats en moet ertoe leiden dat transparantie en rechtvaardigheid de bovenhand halen.Yves Wyckmans, Putte.Koningshuis (3)Ik prijs mij gelukkig dat Knack nog binnen een aanvaardbare (Elisabeth)gekte blijft, tenminste als je Knack vergelijkt met de rest van de Vlaamse pers. Een pluim trouwens voor Hubert van Humbeeck met 'De kleine prinses'.Maar toch jammer dat zelfs dit weekblad niet durft door te gaan. Bang om op bepaalde lange tenen te trappen? Ik verduidelijk: in de stamboom van de koninklijke familie wordt niet vermeld dat Leopold II, weduwnaar sedert 19 september 1902, in extremis, vlak voor zijn dood, met barones de Vaughan huwde.Yves Wyckmans, Putte.L&HIn 'Een spraakmakend einde' (Knack nr. 44) is een belangrijke fout geslopen. Er staat: 'De 250 werknemers in Ieper en België krijgen hun loon van oktober niet uitbetaald.' Dit is manifest onjuist. De directie heeft nog voor het faillissement een extra inspanning gedaan en de loonadministratie voor oktober vervroegd afgesloten zodat de lonen van de maand oktober van het personeel van de NV Lernout en Hauspie Speech Products in België wel degelijk betaald zijn. Ik begrijp dat u de veronderstelling maakt dat bij een faillissement uitgesproken op 24 oktober de lonen van oktober niet betaald worden. U heeft die veronderstelling blijkbaar niet geverifieerd. Dat is hierbij dus rechtgezet.Verder, niet onbelangrijk als u de toestand van het personeel beschrijft. De vorderingen van het personeel van L&H naar het fonds van sluiting van ondernemingen komen zeker voor die van Sabena. Het zou me immers logisch lijken dat het fonds de vorderingen in chronologische orde behandelt. Dan is er nog het pand op het handelsfonds van Artesia. Hierdoor is Artesia een zogenaamde supergeprivilegieerde schuldeiser. Terwijl de curatoren wettelijk gezien de belangen van de schuldeisers moeten vrijwaren, geldt dat niet voor de supergeprivilegieerde schuldeisers. De curatoren zullen dit dossier bestuderen en hebben gezegd het pand zeer waarschijnlijk te zullen betwisten, ten voordele dus van de andere schuldeisers en dus ook van het personeel. Ook L&H had deze zaak trouwens aanhangig gemaakt, maar de zaak was nog niet voorgekomen. Het weze duidelijk dat als het pand van Artesia niet geldig blijkt en de verkoop van de SLT-divisie vlot verloopt er wel nog geld zal overblijven voor het personeel. Allicht zal dat minder zijn dan een normale ontslagvergoeding, maar we laten de hoop niet volledig varen.Ik ben geen officiële bron binnen L&H en dit is dus geen officiële reactie van het bedrijf. Maar ik heb het op dit moment erg moeilijk als er onjuiste of onvolledige berichtgeving verschijnt.Yves Wyckmans, Putte.CharleroiDe titel van uw rubriek 'De achterkant' werd op een trieste manier verwerkelijkt in de stad Charleroi ('Een kwestie van geloof', Knack nr. 44). Het artikel, bijzonder evenwichtig geschreven, met respect voor de waarheid, bevestigt _ jammer genoeg _ de clichés. In Charleroi ervaren ze elke dag aan den lijve welke weldaad het is om in een PS-bastion te leven. Erger nog, de (Vlaamse) vermoedens dat in Wallonië één partij de plak zwaait, worden alweer versterkt. In dezelfde Knack vinden we daar zelfs aanwijzingen voor. 'Pro & contra' maakt duidelijk dat de Waalse socialisten om ethische redenen geen 'spijtoptanten' willen. Een beetje kennis van de Belgische geschiedenis maakt ons duidelijk dat nét de PS niet met ethische argumenten moet komen aandragen. En in 'Forum' vermoedt hoogleraar Senelle dat Frank Vandenbroucke bij de discussie over de sociale ziekteverzekering 'op het veto van de PS zal stuiten'. Wie dus had gehoopt dat met Di Rupo een nieuwe wind door de PS zou waaien, komt bedrogen uit.Yves Wyckmans, Putte.Geeraerts (1)Beweren dat de Amerikanen de Verlichting niet hebben gekend, is zeggen dat Thomas Jefferson en Benjamin Franklin nooit hebben bestaan ('Forum', Knack nr. 43). Of dat de Declaration of Independence nooit is geschreven. De Fransen bestormden hun Bastille toen de Amerikanen al jaren een _ mede door verlichte idealen geïnspireerde _ burgeroorlog voerden.Volgens Jef Geeraerts werden de Amerikanen maar één keer door een externe vijand aangevallen: in 1942 tijdens een onbetekenende aanval van een Japanse duikboot. Nooit gehoord van de Amerikaans-Britse oorlog (1812-1814) waarbij onder meer Washington door Britse troepen werd platgebrand? En het vredesverdrag dat nota bene op 24 december 1814 in Gent werd ondertekend.Geeraerts moet weten dat het inferno van Hamburg (juli 1943) het werk van de Britten was. Hardelijners als Winston Churchill en vooral Arthur Harris _ de chef van Bomber Command _ hadden na de Duitse terreurbombardementen tijdens de blitz geen bezwaren om de Duitse steden met de grond gelijk te maken. Anders dan de Royal Air Force kozen de Amerikanen _ althans tegen Duitsland _ voor precisiebombardementen overdag, waarbij ze de burgerbevolking in de mate van het mogelijke spaarden. Voor de Britten was de burgerbevolking een doelwit.Yves Wyckmans, Putte.Geeraerts (2)'Het verbrande vlees is de voorbije eeuw vaak door Amerikanen veroorzaakt.' Ik was er niet bij in Mortsel, maar ik weet wel dat het doelwit van de Amerikaanse bommen de nabijgelegen ERLA-vliegtuigreparatieplaats van de Luftwaffe was. Het was de aanhef van het grote bombardementsoffensief dat de nazi's twee jaar later op de knieën zou krijgen. Het was een vreselijke tijd en net als nu stonden de vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht der volkeren op het spel. Slechts één middel was er: een gewapende strijd en een mobilisatie van mensen en middelen. Bij die strijd vielen onschuldige slachtoffers en dat is vreselijk. Maar alle schuld aan de Amerikanen toewijzen, is een gruwelijke ontering van de nagedachtenis van alle Amerikaanse soldaten en zeker van vierhonderdduizend jonge Amerikanen die hun leven gaven opdat wij in vrede en vrijheid zouden kunnen leven.Als we zien wat de VS in de strijd kunnen werpen, word ik bang bij de gedachte dat bijvoorbeeld de ex-Sovjet-Unie, communistisch China of godbetert de moslimfundamentalisten de vinger aan de trekker van die Doomsday-machine zouden houden.Yves Wyckmans, Putte.KruiswoordraadselPuzzelaars die kruiswoordraadsels oplossen, moeten weten dat bij het opmaken ervan niet alleen gebruik wordt gemaakt van Van Dale, maar ook van andere woordenboeken, naslagwerken, allerlei atlassen en speciale werken die meestal na vele jaren werden bijeengebracht.Papkind als oplossing voor lafbek ('Het laatste woord', Knack nr. 43) staat in Verschueren (jongste uitgave). En voor nomenklatoera stond oorspronkelijk alleen 'bureaucratie (ongunstig)', bij nazicht werd dat 'communistische bureaucratie' en definitief stond er alleen 'Russische bureaucratie (ongunstig)'. Er is inderdaad een verschil tussen Russisch en communistisch en er zal in de toekomst beter op die gevoeligheden worden gelet.Yves Wyckmans, Putte.AZGMet grote verontwaardiging heb ik de brief van commandant Pat Van Hoorebeke gelezen ('Het laatste woord', Knack nr. 43) over de houding van Artsen Zonder Grenzen in Srebrenica in 1993. Kort samengevat beschuldigt hij AZG ervan de enclave te hebben verlaten, geen oog te hebben voor de hulp geleverd door de droppings en het gevaar te ontvluchten door zich te verschuilen achter VN-troepenonderdelen die ze wel bekritiseren. Ik heb persoonlijk de gebeurtenissen meegemaakt waarover hij schrijft, als arts op AZG-missie. Daaruit put ik dan ook het recht zijn beweringen te weerleggen.Nadat we met generaal Morillon naar de enclave terugkeerden, hebben we een uitgebreide evaluatie uitgevoerd, onder meer van het aantal gewonden in de ziekenhuizen, hun toestand, het aantal vluchtelingen in de stad, de voedsel- en sanitaire behoeften van de bevolking. We waren eveneens getuige van de voedseldroppingen. Op basis van onze analyse hebben we de generaal overtuigd van de noodzaak om de gewonden te evacueren. Dat is twee weken later gebeurd met de hulp van onze chirurg, door VN-helikopters en onder Servisch artillerievuur.We hebben de enclave inderdaad verlaten, maar dat was slechts voor een paar dagen en met reden. Het Servische leger in Bosnië had ons geen toestemming gegeven om het nodige materiaal mee te nemen om ter plaatse een missie uit te bouwen. Zonder communicatiemiddelen en bevoorradingsmogelijkheden, moesten we ziekenhuispersoneel ondersteunen dat zelf met moeite kon overleven. Het was voor ons dan ook veel belangrijker onze externe installaties te versterken. Een week later waren een arts, chirurg en sanitair expert op post, met het nodige materiaal. Bovendien heeft AZG verschillende hulpkonvooien gestuurd, met de hulp van de Verenigde Naties.Na mijn vertrek uit de enclave heb ik ook onmiddellijk faxen gestuurd naar Unprofor in Belgrado, de NAVO in Brussel en NAVO-luchtmachtbasissen in Italië om de noodzaak van de droppingen te bevestigen en een lijst te sturen met de primaire behoeften. Nadien hebben we twee jaar lang in Srebrenica gewerkt. Het is dan ook vals te beweren dat we iedereen in de steek hebben gelaten.Yves Wyckmans, Putte.SevrinAls een deeltje zich op twee plaatsen tegelijk bevindt, is dat geen paradox, maar een feit ('Het heelal is een hologram', Knack nr. 43). Als men ophield om paradoxen als paradoxen te benaderen, hoeft geen enkele theorie in de clash te gaan met een andere theorie.Het is volgens mij althans zo dat omdat bepaalde heren niet in staat zijn om bepaalde fenomenen die niet direct in het afgebakende referentiekader passen als paradoxaal te catalogeren, dat deze benadering ook maar iets zal vrijgeven omtrent deze bijzondere vreemde wereld. Veeleer zouden we ertoe moeten neigen om onze beperkingen te herevalueren.Yves Wyckmans, Putte.