INFO : Koen Pelleriaux (ed.), 'Beter samen? Denk- en doepistes voor een toegankelijk jeugdwerk in Vlaanderen, Brussel en Wallonië', Acco, Leuven, 226 blz.
...

INFO : Koen Pelleriaux (ed.), 'Beter samen? Denk- en doepistes voor een toegankelijk jeugdwerk in Vlaanderen, Brussel en Wallonië', Acco, Leuven, 226 blz. De Stichting P&V komt al goed tien jaar op tegen de uitsluiting van jongeren in de samenleving - van welke aard die uitsluiting ook is. Politiek, sociaal, op grond van huidskleur, godsdienst, gezondheid of seksuele voorkeur. Ze doet dat altijd met projecten, waarbij jongeren zelf de kans krijgen om de problemen te verkennen en oplossingen te formuleren. Het zijn ook de jongeren die de middelen, die de Stichting ter beschikking stelt, verdelen over projecten waarvan ze vinden dat ze steun verdienen. Omdat er bij de werking van de Stichting P&V veel aandacht is voor de burgerschapsvorming van jonge mensen kan ze sinds het begin rekenen op de steun van Knack. De Stichting wil zich de komende twee jaar buigen over de vraag waarom bepaalde groepen jongeren niet de weg vinden naar het bestaande jeugdwerk. Ze vertrekt daarbij van de socio-logische vaststelling dat een gezond verenigingsleven goed is voor de democratie. Om het project op de sporen te zeggen, organiseerde de Stichting begin december 2004 een studiedag, waaraan enkele honderden verantwoordelijken uit het jeugdwerk deelnamen. Het verslagboek van die studiedag, onder de redactie van socioloog Koen Pelleriaux van de Universiteit Antwerpen, werd nu voorgesteld. Uit gegevens van een enquête bij 41.413 scholieren in 183 scholen leidde Pelleriaux zelf verrassend af dat het onderwijsniveau van jongeren voor hun deelname aan het jeugdwerk belangrijker is dan de taal die ze thuis spreken. Jongeren uit het beroepssecundair onderwijs participeren duidelijk minder aan het jeugdwerk dan jongeren die algemeen secundair onderwijs volgen. Als jongeren worden vergeleken die thuis Nederlands spreken met jongeren van wie de thuistaal Turks, Berbers of Arabisch is, dan is het verschil op dat vlak beduidend minder groot. Tegelijk lanceerde de Stichting een oproep aan jongeren die met het project willen meedoen. Ze wil een veertigtal jongeren samenbrengen die tussen 16 en 23 jaar oud zijn en die bij voorkeur een beetje ervaring hebben met jeugdwerk of met een andere vorm van vrijetijdsbesteding in groep. De oproep richt zich met andere woorden net zo goed tot de drummer van het lokale rockbandje als tot een leider van de plaatselijke scoutsgroep. Wie belangstelling heeft, surft naar www.stichtingpv.be/jongerenforum. Of belt naar Véronique Philips op het nummer 02 250 91 24. H.v.H.