Pretparken en andere op daguitstappen gerichte attracties hebben een groot economisch belang, maar ze worden onvoldoende gewaardeerd, zegt voorzitter Filip De Witte van de vzw Toeristische Attracties. 'De milieuwetgeving wordt almaar strenger en duurder, en uitbreiden wordt moeilijk door de strenge ruimtelijke ordening. Anderzijds stellen wij veel en dikwijls laaggeschoold personeel tewerk.' De bovengenoemde vzw telt ongeveer 130 leden en wil samen met zijn Waalse tegenhanger Attractions et Tourisme (180 leden) het eendagstoerisme op de kaart zetten.
...

Pretparken en andere op daguitstappen gerichte attracties hebben een groot economisch belang, maar ze worden onvoldoende gewaardeerd, zegt voorzitter Filip De Witte van de vzw Toeristische Attracties. 'De milieuwetgeving wordt almaar strenger en duurder, en uitbreiden wordt moeilijk door de strenge ruimtelijke ordening. Anderzijds stellen wij veel en dikwijls laaggeschoold personeel tewerk.' De bovengenoemde vzw telt ongeveer 130 leden en wil samen met zijn Waalse tegenhanger Attractions et Tourisme (180 leden) het eendagstoerisme op de kaart zetten. In vergelijking met het uitzonderlijk goede jaar 2003 hebben de rollercoasters in 2004 qua belangstelling wat langzamer gedraaid (- 4 à 5 %). 'Het aanbod wordt in elk geval heel divers', zegt De Witte. 'Naast de vele bestaande daguitstapattracties komen er ook vele andere evenementen bij. De bezoeker heeft dus een enorme keuze.' Sommige van die nieuwe evenementen zijn een regelrechte vorm van concurrentievervalsing, al was het alleen al door de subsidie die de overheid eraan toekent, zo moet de voorzitter van het hart: 'De twee zandsculptuurfestivals aan de kust worden gesubsidieerd als ze onderling geen ruzie maken. Bovendien zijn ook sommige permanente projecten van start kunnen gaan met overheidshulp.'Toeristische Attracties heeft een goede relatie met Toerisme Vlaanderen, dat in de eerste plaats bedoeld is om het verblijfstoerisme te promoten. TV levert echter wel wat financiële en praktische ondersteuning, zij het dat de Waalse tegenhanger OPT met meer over de brug lijkt te komen. De toeristische attracties zouden volgens De Witte best wat steun kunnen gebruiken om ook in het dichtbije buitenland wat volk te ronselen voor hun dag vol avontuur. 'Theoretisch gesproken is het de opdracht van de provinciale overheden om het eendagstoerisme te ondersteunen, maar vanuit deze hoek krijgen wij zeer weinig gehoor', aldus De Witte. 'Concreet gezien wordt de promotie van de sector vooral door haar eigen leden gedragen met een bijdrage van TV. Ook lokale overheden stellen zich vaak welwillend op tegenover onze initiatieven.' Samen met de vereniging Belgoparks hebben Toeristische Attracties en Attractions et Tourisme ATTA gesticht, met als voornaamste doel de oprichting van een werkgeversorganisatie die actief zal onderhandelen in het Paritair Comité voor de toeristische sector (exclusief het verblijfstoerisme). In de toekomst kan volgens De Witte een verdere internationalisering van ons pretparkenpatrimonium worden verwacht: 'De veiligheidsnormen zijn zeer streng en vergen grote inspanningen, en ook de aankoop van attracties is zeer duur. Omwille van schaalvergroting en efficiëntiewinst zijn vele familiaal geleide pretparken in België en Europa overgenomen door grotere (financiële) groepen.'Marcel Schoeters