?Het Vlaams Blok is in oorlog met al wie deze stad wil uitleveren aan de pooiers, pushers, maffiosi, dealers, ayatollahs...? De wereld volgens Filip Dewinter.
...

?Het Vlaams Blok is in oorlog met al wie deze stad wil uitleveren aan de pooiers, pushers, maffiosi, dealers, ayatollahs...? De wereld volgens Filip Dewinter.?Welke partij doet het ons na, zoveel volk in het midden van de week, zonder dat er verkiezingen op komst zijn ?? Vlaams Blok-leider Filip Dewinter glorieerde toen hij op een koude decemberavond het spreekgestoelte betrad in een afgeladen volle tent op de Scheldekade aan het Antwerpse Noorderterras. Er is in de Scheldestad inderdaad geen andere partij met zo'n greep op de straat. Het was dan ook een drieste Dewinter die de campagne Antwerpen Bezette Stad lanceerde. Zo pseudo-wetenschappelijk en half onderkoeld de dure huisfolder van het Blok is, zo agressief expliciet klonk Dewinter voor eigen volk. Dewinter sprak pure oorlogstaal ten aanzien van de allochtone Antwerpenaren, die overigens met veel minder zijn dan het Blok laat uitschijnen. ?Langzaam maar zeker wordt Antwerpen overgeleverd aan islamistische vreemdelingen die van Antwerpen een soort Marrakech aan de Schelde willen maken. Samen met het aantal vreemdelingen neemt ook de overlast toe. (...) De echte Antwerpenaren en de echte Brusselaars worden steeds meer een bedreigde diersoort terwijl het de Turken, Marokkanen en andere vreemdelingen zijn die hier het mooie weer komen maken.? Dewinter parafraseerde partijvoorzitter Frank Vanhecke die het Vlaams Blok het ?syndicaat van de inboorlingen? noemde. Dewinter vindt zijn partij ?het enige legitieme verzet tegen de vreemdelingeninvasie en het asielmisbruik.(...) Het Vlaams Blok is een democratische verzetsbeweging die desnoods vanuit het maquis de strijd ter verdediging van de belangen van ons volk, van onze eigenheid en identiteit, van een Vlaams Vlaanderen en een Antwerps Antwerpen op zich zal nemen. Soms heb ik de indruk dat we in deze stad maar ook in andere Vlaamse en Europese steden (...) op een regelrechte burgeroorlog afstevenen.? Dewinter koppelt vreemdelingen aan criminaliteit en volgens hem ?kan het niet anders of de eigen bevolking zal op termijn en daar roepen wij niet voor op het recht in eigen handen nemen.? Het Blok testte dat scenario al eens in mineur uit op de jongste IJzerbedevaart, waar het zich vervolgens ook niet verantwoordelijk waande voor het geweld. DOOR DEZELFDE MOLENDewinter vervolgt zijn rede, herhaaldelijk stormachtig toegejuicht en onderbroken door de kreet Eigen Volk Eerst : ?Het Vlaams Blok is de laatste kans om op een democratische manier onze wijken te heroveren op de Noord-Afrikaanse vreemdelingen die als parasieten, als een soort sprinkhanenplaag zijn neergestreken in de volkse wijken van onze steden. Het Vlaams Blok is de laatste kans om onze wijken te heroveren op de macro's en caïds, de dealers en de pushers, de ayatollahs en de fundamentalisten, de illegalen en de clandestienen. Wij moeten niet meer of niet minder dan een heroveringsstrategie voeren waarbij het de bedoeling is om Antwerpen terug te geven aan de Antwerpenaren. En dat betekent dat wij geen wijk, geen straat, geen huis nog willen prijsgeven. Integendeel, huis na huis, straat na straat, wijk na wijk willen wij heroveren op de verloedering en verkrotting, de magrebijnisering en de vervreemding.(...) De hier verblijvende magrebijnse bevolking wordt steeds meer een soort vijfde kolonne die gemanipuleerd wordt door fundamentalistische agitatoren. (...) Zolang men toelaat dat de immam in bepaalde wijken meer te zeggen heeft dan de wijkagent en de burgemeester samen, blijven wij afstevenen op een open confrontatie tussen de steeds talrijker en steeds agressiever wordende vreemdelingen en wat nog rest van de moegetergde, gefrustreerde en in de steek gelaten autochtone buurtbewoners.? Vervolgens draait Dewinter de prostitutie (?etnische groepen prostituees voeren er, zoals in Rwanda en Burundi, oorlog tussen de negerstammen?), de maffia en het schepencollege van de stad door één en dezelfde molen. ?Steeds meer krijgen wij de indruk dat wij in Antwerpen niet in een democratie maar in een kleptocratie leven, dat wij niet in een metropool maar in een maffiapool leven.? Dewinter belooft zijn aanhang dat de borstels die het Blok aankondigt voor de grote kuis, snel in actie zullen schieten. ?Ik zeg u, geef het Vlaams Blok 48 uren de macht in deze stad en wij houden grote kuis in de Korte en Lange Winkelhaakstraat, in de Atheneumbuurt, op het De Coninckplein, in het Statie- en Schipperskwartier. Op 48 uur tijd maken wij van deze wijken (...) opnieuw wijken waar het goed is om wonen voor de Antwerpenaren.? En wat in twee dagen lukt in de hoerenbuurt, vermag het Blok ook met de migranten, zo begrijpt het enthousiaste publiek. RATTEN EN ONGEDIERTEDewinter overschrijdt andermaal, ongestraft, een grens. Zelfs voor de Tweede Wereldoorlog ging het Vlaams Nationaal Verbond (VNV), dat nadien in de collaboratie met nazi-Duitsland verzeilde, nooit zo ver. De speech van Dewinter is nog het best vergelijkbaar met wat de Vlaamse nazi Jef Van de Wiele in 1942 schreef. Elementen als de vijfde kolonne, de demografische en economische dominantie of termen als sprinkhanen, parasieten en kleptocratie werden in dat collaboratiemilieu trouwens graag gebezigd. Alleen werden toen de joden geviseerd, vandaag andere immigranten. In 1942 schreef Van de Wiele, aan het slot van zijn brochure Joden zijn ook menschen : ?Vliegen en sprinkhanen, ratten en ongedierte, schimmel en roest overwint men door het te verwijderen. Verwijderen moet men de volksparasieten uit het volkslichaam. (...) Indien gij liefdevol ratten en muizen mollige diertjes noemt die ook bij u mogen leven, moet gij niet jammeren om verslonden voorraden of omdat ze de typhus in uw huis brachten en uw kind naar het graf sleepten. Bloeien of vergaan uitroeien en uitdrijven, of de almaardoor sneller zwellende kanker. En niet wachten tot morgen.? Aldus Van de Wiele. Het had Dewinter kunnen zijn.